CÔNG ĐOÀN

CÔNG ĐOÀN TRADE UNION 1.       Lịch sử hình thành: Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình...

Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2013-2018

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.

Công đoàn trường

Tổng số đoàn viên tính đến 20/12/2013: 429 đồng chí (chiếm 98,85% tổng số CBVC-LĐ)

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:43:44 +0100)

Danh sách Ban chấp hành Công đoàn trường Đại học Nông Lâm
(Nhiệm kỳ 2017-2022)

Công đoàn trường Đại học Nông Lâm Huế (Thu, 03 Mar 2011 09:30:51 +0100)

2. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ

Công đoàn

1.Lịch sử hình thành: Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn trường ĐHNL gắn liền với quá trình hình thành, xây dựng...

Hội cựu giáo chức

CHI HỘI CỰU GIÁO CHỨC TRƯỜNG ĐH NÔNG LÂM I. Tóm tắt lịch sử hoạt động của...

Hội cựu chiến binh

  HỘI CỰU CHIẾN BINH Điện thoại: 0234.522535 Email: Hoicuuchienbinh@huaf.edu.vn Tổng số Hội viên hiện nay: 17 Hội viên Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh (nhiệm kỳ 2017...

Hội sinh viên

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ Tổng số Hội viên (đến 12/2014) : 6395 Số chi hội trực thuộc: 124...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm