Công đoàn

 1. Quá trình hình thành và phát triển

Quá trình hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm gắn liền với quá trình xây dựng và phát triển của Trường và của Đảng bộ Trường. Năm mươi lăm năm hình thành và phát triển của Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm được chia làm 2 giai đoạn chính:

Giai đoạn Trường đóng tại Hà Bắc (1967 – 1983): Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Hà Bắc, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm đã trải qua 5 kỳ đại hội. Trong giai đoạn này, Công đoàn đã cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc 2 nhiệm vụ quan trọng, là vừa xây dựng Trường vững mạnh, vừa chi viện sức người và sức của cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Nhiều đoàn viên Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp 2 ở Hà Bắc đã cống hiến cả tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng Miền Nam. Nhiều đồng chí đã vĩnh viễn nằm xuống, góp phần làm nên những bản hùng ca về mái trường thân yêu của mình. Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng và đã được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Bộ ĐH&THCN và của Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Bắc.

Giai đoạn Trường đóng tại Huế (1984- nay): Năm 1983, Trường chuyển vào Huế. Công đoàn Trường Đại học Nông nghiệp 2 ở Hà Bắc sáp nhập với Công đoàn Trường Cao đẳng Nông Lâm nghiệp Huế thành Công đoàn Trường Đại học Nông nghiêp II – Huế trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Trị Thiên và từ năm 1989 thì trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế.

Năm 1994, Đại học Huế được thành lập, Trường được đổi tên thành Trường Đại học Nông Lâm trực thuộc Đại học Huế và theo đó Công đoàn cũng đổi tên thành Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm trực thuộc Công đoàn Đại học Huế.

Giai đoạn Trường đóng trên địa bàn thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (từ 1983 đến nay), Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm trải qua 12 kỳ đại hội. Hiện tại, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm là một Công đoàn lớn của Đại học Huế, với số lượng gần 374 công đoàn viên, đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý của Chủ tịch Nước, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và Công đoàn Đại học Huế. Từ các phong trào hoạt động của mình, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm đã đóng góp cho Công đoàn Đại học Huế, Liên đoàn Lao động tỉnh Thừa Thiên Huế và cho Công đoàn Giáo dục Việt nam những cán bộ công đoàn tiêu biểu, có đồng chí đã giữ những trọng trách quan trọng trong hệ thống tổ chức Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

Trong suốt 55 năm qua, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Nông Lâm luôn luôn hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong Trường Đại học, luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, động viên toàn thể cán bộ viên chức và lao động không ngừng phấn đấu vươn lên để xây dựng Trường ngày càng vững mạnh. Hầu hết viên chức, người lao động của Trường Đại học Nông Lâm giữ vững phẩm chất chính trị cao đẹp, có nếp sống mẫu mực, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ không ngừng được nâng cao, có đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được cải thiện tốt. Công đoàn cơ sở Trường xứng đáng là tổ ấm cho mỗi viên chức, người lao động trong toàn trường.

 1. Danh sách các đồng chí Chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:
  – Thời kỳ 1968 đến 1969: Đồng chí Trương Hoài Châu
  – Thời kỳ 1970 đến 1974: Đồng chí Trần Đình Miên
  – Thời kỳ 1975 đến 1979: Đồng chí Phạm Thế Nghiệp
  – Thời kỳ 1980 đến 1981: Đồng chí Bùi Đình Từ
  – Thời kỳ 1982 đến 1983: Đồng chí Lê Văn Niệm
  – Thời kỳ 1984 đến 1985: Đồng chí Phạm Quang Định
  – Thời kỳ 1986 đến 1988: Đồng chí Phan Hoà
  – Thời kỳ 1989 đến 1994: Đồng chí Nguyễn Thái Hồng
  – Thời kỳ 1995 đến 1997: Đồng chí Hoàng Mạnh Quân
  – Thời kỳ 1998 đến 2000: Đồng chí Dương Viết Tình
  – Thời kỳ 2001 đến 2003: Đồng chí Nguyễn Văn Duệ
  – Thời kỳ 2004 đến 2010:  Đồng chí Nguyễn Bá Hai
  – Thời kỳ 2010 đến nay: Đồng chí Lê Trọng Thực
 2. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022
Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Lê Trọng Thực UV BTV, Chủ tịch CĐ trường Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC
2 Nguyễn Trọng Dũng UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa PTNT
3 Trần Quang Vui UV BTV, Phó Chủ tịch CĐ trường Khoa CNTY
4 Dương Văn Thành UV BTV CĐ trường Phòng TC,HC&CSVC
5 Trần Quang Khánh Vân UV BTV CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa TS
6 Ngô Thị Phương Anh UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa LN
7 Nguyễn Xuân Cảnh UV BCH CĐ trường Phòng ĐT&CTSV
8 Đặng Thị Thu Hiền UV BCH CĐ trường Khoa CNTY
9 Trần Thị Thu Hồng UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
10 Thái Doãn Hùng UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT&CTSV
11 Lê Thị Mai Hương UV BCH CĐ trường, Phó Chủ tịch CĐBP Phòng KH-TC
12 Phạm Thị Thanh Phúc UV BCH CĐ trường, Phó chủ tịch CĐBP Phòng TC,HC&CSVC
13 Trần Minh Quang UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa NH
14 Trần Trọng Tấn UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
15 Hồ Sỹ Vương UV BCH CĐ trường, Chủ tịch CĐBP Khoa CK&CN

Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Lê Trọng Thực Chủ tịch CĐ trường, phụ trách chung Phòng KT,BĐCLGD,TT&PC
2 Nguyễn Trọng Dũng Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban Chế độ – Chính sách – Xã hội Khoa PTNT
3 Trần Quang Vui Phó Chủ tịch CĐ trường, kiêm Trưởng ban chuyên môn Khoa CNTY
4 Dương Văn Thành UV BTV, Chủ nhiệm UBKT công đoàn, kiêm Trưởng ban Thi đua – Khen thưởng – Văn thể Phòng TC,HC&CSVC
5 Trần Quang Khánh Vân UV BTV, kiêm Trưởng ban nữ công Khoa TS

 Ủy ban kiểm tra Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Dương Văn Thành Chủ nhiệm UBKT Phòng TC,HC&CSVC
2 Đinh Văn Dũng UV UBKT Khoa CNTY
3 Nguyễn Duy Phong UV UBKT Khoa LN
4 Cao Thị Thuyết UV UBKT Khoa PTNT

Chủ tịch Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Trường ĐHNL khoá XII, nhiệm kỳ 2017- 2022

Stt Họ và tên Chức vụ Đơn vị
1 Ngô Thị Phương Anh Chủ tịch CĐBP Khoa LN
2 Nguyễn Trọng Dũng Chủ tịch CĐBP Khoa PTNT
3 Trần Thị Thu Hồng Chủ tịch CĐBP Khoa CNTY
4 Thái Doãn Hùng Chủ tịch CĐBP Phòng ĐT&CTSV
5 Trần Minh Quang Chủ tịch CĐBP Khoa NH
6 Trần Trọng Tấn Chủ tịch CĐBP Khoa TNĐ&MTNN
7 Trần Quang Khánh Vân Chủ tịch CĐBP Khoa TS
8 Hồ Sỹ Vương Chủ tịch CĐBP Khoa CKCN
9 Phạm Thị Hồng Thủy Chủ tịch CĐBP Viện NCPT
10 Lê Thị Thúy Hằng Chủ tịch CĐBP Phòng KH,HTQT&TTTV
11 Châu Võ Trung Thông Chủ tịch CĐBP Phòng KT,ĐBCLGD,TT&PC
12 Nguyễn Văn Tiến Chủ tịch CĐBP Phòng TC,HC&CSVC
13 Lê Thị Mai Hương Phụ trách CĐBP Phòng KH-TC
14 Đặng Thị Lan Anh Phụ trách CĐBP Trung tâm PTNT MT
 1. Những phần thưởng cao quý:

– Cờ thi đua của LĐLĐ Tỉnh Hà Bắc: Thành tích xuất sắc 1977 – 1979 ; Năm 1979
– Bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam: Thành tích hoạt động 20 năm 1967 – 1987; Năm 1987
– Cờ thi đua của CĐ Bộ Đại học & THCN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 1986 – 1987”; Năm 1987
– Bức trướng của Tổng LĐLĐVN: Thành tích hoạt động từ 1987 – 1992 ; Năm 1992
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN các năm 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001,2003
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN: “Công đoàn cơ sở xuất sắc 5 năm 1994 – 1999”; Năm 1999
– Huân chương lao động hạng Ba; Năm 1999
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐ Việt Nam: “Có nhiều thành tích xuất sắc vì sự nghiệp nông nghiệp”; Năm 2000
– Bằng khen của CĐ GDVN: “Hỗ trợ giáo dục vùng núi”; Năm 2000
– Bằng khen của CĐ GDVN: Có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động “Kỷ cương – Tình thương – Trách nhiệm”; Năm 2004
– Cờ thi đua của LĐLĐ T.T Huế: “CĐCS vững mạnh xuất sắc năm học 2003 -2004”; Năm 2004
–  Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách địa phương và Hỗ trợ giáo dục Miền núi giai đoạn 2000 – 2005”; Năm 2005
– Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN ; Năm 2006
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN: Năm 2008
– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đã có thành tích xuất sắc thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” giai đoạn 2007-2010; Năm 2010
– Bằng khen của Tổng LĐLĐVN; Năm 2011
– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: “Đã có nhiều thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2005-2006 đến năm học 2009-2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”; Năm 2011
– Huân chương lao động hạng nhì; Năm 2011
– Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam
– Bằng khen của BCH Tổng liên đoàn lao động Việt Nam; Năm 2016
– Bằng khen Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo tặng Ban nữ công trường Năm 2015.
– Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Năm 2015-2016.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2006 đến năm 2015.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2016 đến năm 2019.
– Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc từ năm 2019-2021.
– Bằng khen của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Giải ba Hội thi “Tìm hiểu về công tác kiểm tra, giám sát” năm học 2019-2020.

 1. Nghị quyết của Ban chấp hành công đoàn khóa XII, nhiệm kỳ 2017-2022

“Nêu cao truyền thống đoàn kết, chủ động sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường”.
– CĐ trường tăng cường tham gia thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Thực hiện nghiêm túc tất cả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước tại đơn vị.
– CĐ trường triển khai và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.
– Tạo điều kiện để đội ngũ cán bộ công đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ hoạt động công đoàn; phát huy vai trò của Ban nữ công, đẩy mạnh công tác nữ trong Nhà trường.
– Tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn, hoạt động phong trào thường kỳ trong trường và tham gia đầy đủ các hoạt động do công đoàn cấp trên phát động.
– 100% các công đoàn bộ phận tổ chức tốt các hoạt động dự giờ, sinh hoạt học thuật, hội thảo chuyên đề theo nghị quyết đề ra.Mỗi tháng có ít nhất 01 buổi sinh hoạt học thuật/đơn vị.
– Động viên toàn thể CBVC-LĐ tham gia tích cực các hoạt động do công đoàn các cấp tổ chức.
– Phấn đấu 100% đoàn viên công đoàn không vi phạm các quy định của pháp luật.
– Phấn đấu 100% CBVC-LĐ tham gia đầy đủ các đợt học tập, quán triệt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động do nhà trường và cấp trên phát động.
– 100% đoàn viên công đoàn đạt danh hiệu lao động tiến tiến trở lên.
– 100% đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 25% đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc.
– Phấn đấu 100% Tổ công đoàn và Công đoàn bộ phận liên tục đạt danh hiệu công đoàn vững mạnh, Công đoàn trường Đại học Nông Lâm đạt danh hiệu là Công đoàn cơ sở vững mạnh.
– Phấn đấu trong nhiệm kỳ 2017-2022 giới thiệu cho tổ chức Đảng kết nạp 60 công đoàn viên ưu tú vào đảng.