Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản...

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng gửi đến quý...

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN...

Sáng ngày 02/06/2022, tại phòng họp số 3, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng khoa học cơ...

Tạp chí KH&CNNN: Xuất bản Tập 6 Số 1 năm 2022

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kính gửi đến quý độc...

Hợp tác sản xuất thành công tinh dầu bơ giữa trường ĐHNL, ĐHH và...

Sản xuất dầu bơ là một trong ba sản phẩm của đề tài nghiên cứu “Các biện pháp kỹ thuật bảo quản sau thu...

Nghiệm thu 03 dự án sản xuất thử nghiệm sinh viên đầu tiên tại...

Sáng ngày 23/12/2021 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã diễn ra Hội đồng nghiệm thu Dự án sản xuất thử...

Đánh giá cảm quan của người tiêu dùng về chất lượng thịt bò tại...

Trong 2 ngày (ngày 26/11 và ngày 5/12/2021), tại tỉnh Quảng Ngãi, đề tài "Đánh giá, so sánh năng suất chất lượng thịt và...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản...

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp...

Bản tin KH&CN: Triển khai xây dựng đề án phát triển mô hình cây...

Từ tháng 7-11/2021, Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp (CARD) đã phối hợp với UBND huyện...

Tạp chí KH&CN NN trường ĐHNL, ĐHH được tăng điểm trong Danh mục tạp...

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh...

Kiểm tra nội nghiệp dự án “Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất...

Sáng ngày 17.09.2021, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm