Đánh giá cảm quan của người tiêu dùng về chất lượng thịt bò tại...

Trong 2 ngày (ngày 26/11 và ngày 5/12/2021), tại tỉnh Quảng Ngãi, đề tài "Đánh giá, so sánh năng suất chất lượng thịt và...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản...

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp...

Bản tin KH&CN: Triển khai xây dựng đề án phát triển mô hình cây...

Từ tháng 7-11/2021, Trung tâm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ nông lâm nghiệp (CARD) đã phối hợp với UBND huyện...

Tạp chí KH&CN NN trường ĐHNL, ĐHH được tăng điểm trong Danh mục tạp...

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh...

Kiểm tra nội nghiệp dự án “Xây dựng mô hình nông hộ sản xuất...

Sáng ngày 17.09.2021, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, đoàn kiểm tra của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh...

Tạp chí KH&CN NN trường ĐHNL, ĐHH xuất bản Tập 5, Số 2 năm...

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã xuất bản Tập 5, Số 2...

Nghiệm thu chính thức đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học...

Sáng ngày 01.7.2021, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu chính thức 02 đề tài khoa...

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp...

Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động...

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản...

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp...

Nghiệm thu đề tài KHCN cấp Đại học Huế: “Nghiên cứu phương pháp tiêm...

Sáng ngày 25.3.2021, tại phòng họp số 1, Trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm