Công bố kết quả nghiên cứu: Điều tra hiện trạng và lập kế hoạch...

Xem chi tiết nội dung tại đây TÓM TẮT Nghiên cứu này đã được tiến hành nhằm xác định hiện trạng, trên cơ sở đó lập...

Công bố kết quả nghiên cứu: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề...

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền...

Nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án FTViet tài...

Ngày 3/10/2019, Dự án FTViet đã tổ chức nghiệm thu 8 đề tài nghiên cứu cấp trường do dự án tài trợ kinh phí...

Công bố kết quả nghiên cứu: “Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý...

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của hạn hán đến quản lý và sử dụng đất trồng lúa tại huyện Hòa Vang, thành phố...

Công bố kết quả nghiên cứu: Sử dụng các nguồn thức ăn sẵn có...

Tên luận án: Sử dụng các nguồn thức ăn sẵn có nhằm tăng năng suất và giảm phát thải khí mêtan của bò vàng địa...

Công bố kết quả nghiên cứu: ” Sử dụng hiệu quả khẩu phần nguồn...

Tên luận án: Sử dụng hiệu quả khẩu phần nguồn thức ăn địa phương cho giống lợn bản địa Moo Lath, CHDCND Lào Chuyên ngành:...

Công bố kết quả nghiên cứu:  Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi...

Họ và tên Nghiên cứu sinh: ĐÀO THỊ BÌNH AN   Tên đề tài: Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm