Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản Tập 5, Số 3 năm 2021

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp chí (Tập 5, Số 3 năm 2021) vừa được xuất bản.
Quý độc giả vui lòng xem tại: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194.
Ngày 08 tháng 11 năm 2021 vừa qua, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 26/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021. Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm cụ thể như sau:
– Hội đồng liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 0,75 điểm (Xem chi tiết tại đây)
– Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,5 điểm (Xem chi tiết tại đây)
Tòa soạn Tạp chí trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học trong toàn trường và ngoài trường Thư mời Gửi bài mới đăng Tạp chí tại: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/announcement để tiếp tục gửi bài đăng có chất lượng cho Tạp chí.
Mọi thắc mắc và hỗ trợ vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc giangthi@huaf.edu.vn
Trân trọng cám ơn.