Video clips

Video Clips

Ngành đào tạo đại học Phát triển Nông thôn: Đào tạo cán bộ liên...

Tuyển sinh đại học chính quy 2013, trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế ...

Đào tạo cao học ngành Phát triển nông thôn

Cao học Phát triển Nông thôn (PTNT) trang bị kiến thức liên ngành về Phát triển Kinh tế - Xã hội cho học viên, giúp học viên phát triển nghề nghiệp để trở thành nhà lãnh đạo, nhà quản lý phát triển, doanh nhân, chuyên gia tư vấn Phát triển, hoặc Thạc sĩ và Tiến sĩ nghiên cứu kinh tế xã hội trong tương lai.

Điều lệ trường đại học

Ngày 10 tháng 12 năm 2014 Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Quyết định ban hành Điều lệ trường đại học.

Trường Đại học Nông Lâm – Huế qua các thời kỳ

1. Giai đoạn trường Đại học Nông nghiệp II Hà Bắc (1967-1983) Gồm...

Hợp tác quốc tế

Hợp tác quốc tế là một trong những thế mạnh của nhà trường. Ngay từ khi còn đóng tại Việt Yên, Hà Bắc, lãnh...

Nghiên cứu khoa học

Trong suốt chặng đường phát triển, Nhà trường luôn xác định nhiệm vụ, trách nhiệm với xã hội là phải tham gia giải...

Hoạt động đào tạo

Đào tạo đại học (1) Chính quy Hệ đại học chính quy có 22 ngành đào tạo với dự kiến tuyển sinh...

Cơ cấu tổ chức

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nông Lâm Huế

Sơ lược lịch sử

Lãnh đạo nhà trường quyết tâm xây dựng trường ngày một vững mạnh Trường Đại học Nông Lâm – Đại học...

Bài viết mới

25,326Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm