Hoàn thành công trình thanh niên năm 2024 chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2027

Sáng ngày 09/6/2024, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên đã hoàn thành công trình thanh niên năm 2024 chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2027.
Công trình bao gồm 03 máy lọc nước thế hệ mới, mỗi máy có 2 vòi với 3 chế độ nóng, lạnh, thường phù hợp cho sinh viên sử dụng mọi thời điểm trong năm. Tại 3 máy lọc nước được trang bị cốc, khay và khăn lau; được đặt giữa các giảng đường A&B, B&C, C&D để sinh viên tiện sử dụng. Công trình còn gồm 03 chậu cây xanh đặt bên cạnh mỗi bình lọc nước tạo cảnh quan xanh sạch sáng giữa các giảng đường.