Chuỗi sự kiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024

Từ ngày 23 đến ngày 26/04/2024 vừa qua, tại tiền sảnh tòa nhà thư viện trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra chuỗi sự kiện nhằm chào mừng ngày Sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4), Ngày Bản quyền Thế giới (23/04), Ngày Sở hữu trí tuệ (26/04)

Chuỗi sự kiện bao gồm các hoạt động: Triển lãm sách nghệ thuật; Giới thiệu tủ sách Bộ trưởng Lê Minh Hoan tặng; Phối hợp nhà sách Phú Xuân bán sách mới giảm giá cho bạn đọc; Tiếp nhận sách tặng  từ Shark Liên, Tập đoàn Quế Lâm và một số cá nhân khác được kết nối bởi ĐTN – HSV Trường; Bán giảm giá mạnh giáo trình của Trường; Gian hàng trao đổi sách; Kết nối hệ thống thư viện điện tử dùng chung.

Các hoạt động đã thu hút được đông đảo các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm và tham gia. Thông qua hoạt động này, một lần nữa khẳng định được vai trò, tầm quan trọng của việc đọc sách đối với mỗi cá nhân nói riêng đặc biệt là đối với cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường ĐHNL, ĐHH nói chung.

Một số hình ảnh tại Ngày hội sách năm nay: