Thông tin luận án NCS Kiều Thị Huyền, ngành Nuôi trồng thủy sản

Tên luận án: "Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thái và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy &...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có 03 ngành đào tạo tiến...

Ngày 18 tháng 1 năm 2019, Chính phủ ban hành quyết định số 89/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án “Nâng cao năng lực...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông tin và luận án NCS Buonthavy Vongkhamchanh

Tên luận án:  Sử dụng biochar và sắn trong chăn nuôi bò và việc giảm thải khí Mê tan ở Lào . Ngành: Chăn nuôi Mã số: 9620105 Họ và...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh...

Sáng ngày 07.5.2021, tại phòng Họp, Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cấp Đại học...

Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Kiều Thị Huyền – NCS...

Sáng ngày 18.3.2021, tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Hội đồng đánh giá luận án tiến...

Các ngành đào tạo Tiến sĩ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngành Công nghệ thực phẩm Ngành Bảo vệ thực vật Ngành Nuôi trồng thủy sản Ngành Thú y Ngành Lâm sinh Ngành khoa...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm