Quyết định cho phép Trường Đại học Nông Lâm đào tạo tiến sĩ chuyên...

Ngày 27 tháng 06 năm 2019, Giám đốc Đại học Huế chính thức ký quyết định số 867/QĐ-ĐHH về việc cho phép Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Công nghệ thực phẩm, mã số 9540101.

Các ngành đào tạo Tiến sĩ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Ngành Công nghệ thực phẩm Ngành Bảo vệ thực vật Ngành Nuôi trồng thủy sản Ngành Thú y Ngành Lâm sinh Ngành khoa...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm