Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Thảo

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Thảo, ngành Lâm sinh, với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi sử dụng đất lâm nghiệp đến sinh kế hộ gia đình ở miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Thời gian: 8h00 ngày 29 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.