Thông tin bảo vệ cấp cơ sở cho NCS Trần Nguyên Ngọc, ngành Nuôi trồng thủy sản

Đề tài:  “Sử dụng cây sài đất (Wedelia chinensis) để phòng bệnh hoại tử gan tụy cấp (AHPND) do vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus gây ra trên tôm thẻ chân trắng (Penaeus vannamei).

Nghiên cứu sinh: Trần Nguyên Ngọc

Ngành: Nuôi trồng thủy sản (mã số  9620301 )

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Thời gian: 8h00′ ngày 04 tháng 7 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp số 04 Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.