Thông báo đăng ký đề xuất Dự án sản xuất thử nghiệm và...

Căn cứ theo kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN) trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) năm...

Cảm nhận của sinh viên khi học tại khoa Cơ khí&Công nghệ, trường...

Xin chào mọi người, mình là một sinh viên năm 4 của khoa Cơ khí và Công nghệ, trường Đại Học Nông Lâm, Đại...

Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về Khởi nghiệp & Đổi...

Ngày 1.11.2020, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo...

Lịch thi Bổ sung Ngày 03-04.11.2020 và 08.11.2020 Kỳ 2 2019-2020 (cho các hp...

Phòng KT, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 ngày 03, 04, 08/11/2020 cho các hp bị hoãn thi của ngày...

Thông báo lịch thi bổ sung ngày 10.10.2020 học kỳ 2 2019-2020 dành cho...

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng...

Thông báo lịch thi bổ sung ngày 03 – 04.10.2020 học kỳ 2 2019-2020...

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm