Chương trình huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức về Khởi nghiệp & Đổi...

Ngày 1.11.2020, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) phối hợp với Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo...

Lịch thi Bổ sung Ngày 03-04.11.2020 và 08.11.2020 Kỳ 2 2019-2020 (cho các hp...

Phòng KT, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 ngày 03, 04, 08/11/2020 cho các hp bị hoãn thi của ngày...

Thông báo lịch thi bổ sung ngày 10.10.2020 học kỳ 2 2019-2020 dành cho...

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng...

Thông báo lịch thi bổ sung ngày 03 – 04.10.2020 học kỳ 2 2019-2020...

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng...

Lịch thi Bổ sung Kỳ 2 2019-2020 (dành cho SV bị ảnh hưởng bởi...

Dựa theo thông tin đăng ký của giảng viên và sinh viên, Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC lên lịch thi bổ sung Kỳ 2...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học...

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu...

Chiến dịch Tình nguyện hè 2020

Sáng ngày 13 tháng 9 năm 2020, tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang; Đoàn thanh niên  - Hội sinh viên trường Đại học...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm