Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học...

0
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ II năm...

Thông báo về việc tổ chức học tập trung và Lễ khai giảng năm...

0
Căn cứ kết luận trong cuộc họp ngày 15 tháng 2 năm 2022 của Nhà trường về việc tổ chức học tập trung và...

Thông báo Cuộc thi ảnh và video online với chủ đề “Giảm thiểu...

0
Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) thông báo triển khai “Cuộc thi ảnh và video online với chủ đề “Giảm...

Học kỳ doanh nghiệp của sinh viên khoa Thủy sản – khởi đầu năm...

Hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo là thế mạnh của Khoa Thủy sản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Nhằm...

Thông báo về việc tổ chức học tập trung học kỳ 2 năm học...

0
Hiệu trưởng thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên kế hoạch giảng dạy...

Lá cờ đầu trong công tác Đoàn Đại học Huế

0
Không chỉ được biết đến là ngôi trường với bề dày thành tích trong giảng dạy, học tập, trường Đại học Nông Lâm còn...

Thông báo về Tài khoản nộp học phí và Tài khoản nộp BHYT

0
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên, Thủ trưởng các đơn vị, VC, NLĐ và các...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ I năm học...

Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm