ANIMAL ETHICS COMMITTEE

Hội đồng tư vấn về đạo đức động vật trong nghiên cứu, Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026 có chức năng xem xét, tư vấn và đánh giá về khía cạnh đạo đức liên quan đến các nghiên cứu có sử dụng động vật phù hợp với các quy định tại Điều 21, Luật Thú y; Mục 2, Chương 5, Luật Chăn nuôi 2018.

Tin tức - thông báo

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021 –...

Chiều ngày 05.5.2021 tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập...

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026

  GS.TS. Lê Đình Phùng Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Phó Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đinh Văn Dũng Thư ký Hội Đồng TS. Nguyễn Hải Quân Ủy viên TS....

Hội thảo góp ý quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đối xử nhân đạo với động vật trong nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhằm hỗ trợ tốt cho các đề nghiên cứu có sử dụng động vật trong việc xuất...