Liên kết nhanh

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Nguyễn Bích Ngọc

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Thông tin luận án NCS Trần Trọng Tấn, ngành Quản lý đất đai (Bản đang cập nhật)

Họ tên NCS: Trần Trọng Tấn Đề tài luận án: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở Trần Trung Thành

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông tin luận án NCS Đỗ Thành Nhân, ngành Khoa học cây trồng (Bản đang cập nhật)

Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định (Lưu ý: TÀI LIỆU NÀY CHƯA...

Những kết quả đạt được trong Đào tạo và Công tác sinh viên năm học 2020 – 2021 của trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Năm học 2020 – 2021 là năm đầu tiên thực hiện luật Giáo dục đại học sửa đổi số 34/2018 và Nghị định số...
Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo: Từ ý tưởng khoa học đến thương mại hóa sản phẩm