Cập nhật lục 13:32 2022-12-08
LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: 03-12-2022 đến ngày 11-12-2022
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Không có lịch công tác.
Không có lịch công tác.
07:30

Tổ chức khám sức khỏe cho viên chức, người lao động Trường Đại học Nông Lâm năm 2022.

(Từ ngày 05-06/12/2022)

 

- Công ty TNHH Medlatec;

- Toàn thể VC,NLĐ Nhà trường (Lịch khám của các đơn vị cụ thể theo Thông báo số 16/TB-CĐ ngày 01/12/2022 của Công đoàn trường).

Phòng A4, Giảng đường A, Trường Đại học Nông Lâm

Công ty TNHH Medlatec
08:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Quy trình quản lý bọ phấn trắng tổng hợp” thuộc đề tài KH&CN cấp Tỉnh “Nghiên cứu xây dựng và chuyển giao quy trình quản lý bệnh khảm lá sắn tổng hợp cho tỉnh Thừa Thiên Huế” do TS. Nguyễn Thị Thu Thủy, ThS. Trần Thị Ánh Tuyết, PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường làm chủ nhiệm quy trình

- Theo Quyết định số 989/QĐ-ĐHNL ngày 02/12/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 


(02 ngày, từ ngày 05-06/12/2022: Sáng 08g00; Chiều 14g00)

* Đại học Huế:
- Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHH;
* Các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
08:00

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ cho các học viên cao học khóa 27 ngành Thú y, lớp CH Thú y 27

- Hội đồng theo quyết định:QD-894-QD-DHNL-18-11-2022;

- Lớp CH Thú y 27;

- Người quan tâm.

Phòng họp số 04

Chủ tịch Hội đồng
15:00

Họp Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh Đại học Huế mở rộng

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh khóa VI;

- Các đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh các Hội Cơ sở.

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Đại học Huế
08:00

Hội nghị trực tuyến Nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII 

(02 ngày, từ ngày 05-06/12/2022: Sáng 08g00; Chiều 14g00)

* Đại học Huế:
- Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHH;
* Các trường đại học, viện thành viên và các đơn vị thuộc và trực thuộc:
- Ban Chấp hành các đảng bộ, chi bộ cơ sở;
- Chủ tịch Hội đồng trường;
- Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng các trường đại học thành viên.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương
14:00

Làm việc với Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS)

- Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Nông nghiệp Quốc tế Nhật Bản (JIRCAS); 

- Nhóm nghiên cứu.

Phòng họp số 01

Trưởng nhóm - GS.TS. Trần Đăng Hòa
14:00

Họp tổ tư vấn xét chọn giá và lựa chọn nhà thầu các nội dung mua sắm trang thiết bị của Nhà trường; Hướng dẫn các thủ tục thanh toán.

- Tổ tư vấn;

- Đ/c Trần Thị Huyền Trang - Phó trưởng Phòng KHTC;

- Đ/c Nguyễn Văn Tiến - Chuyên viên Phòng TC, HC&CSVC.

- Các chương trình, đề tài, dự án, phụ trách mua sắm trang thiết bị các đơn vị có đề xuất.

Phòng họp số 03

Trưởng phòng TC,HC&CSVC
08:00

Tập huấn sử dụng chức năng quản lý quy trình giải quyết công việc trên phần mềm Dịch vụ công trực tuyến Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

*Khuyến khích đem theo máy tính cá nhân để thực hiện trực tiếp theo hướng dẫn.

- Đại diện lãnh đạo các phòng;

- Bộ phận IT phòng KH, HTQT & TTTV;

- Các cán bộ phụ trách các quy trình giải quyết công việc theo danh sách đính kèm.

Phòng họp số 04

Trưởng phòng TC, HC&CSVC
08:00

Hợp tác giữa khoa Chăn nuôi Thú y với Công ty Thái Việt.

Hội thảo chuyên đề về " Thực tiễn kiểm soát bệnh ASF (Dịch tả lợn Châu Phi) tại trại chăn nuôi"

- BCN Khoa Chăn nuôi Thú y;

- Sinh viên các khóa  (đã thông báo);

- CBGV quan tâm.

Nhà Đa chức năng Trường ĐHNL

Công ty Thái Việt
17:10

Hội nghị Tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn Hội năm 2022

- Đại biểu mời;
- BCH Đoàn Thanh niên;
- BCH Hội Sinh viên;
- BCH các Liên Chi Đoàn;
- Chủ nhiệm/Đội trưởng (hoặc cấp Phó) các CLB, Đội nhóm.

Phòng họp số 03

Bí thư Đoàn Thanh niên - Chủ tịch Hội Sinh viên
08:00

Hội đồng nghiệm thu Quy trình thuộc dự án SXTN&TMH cấp trường 2021: “Quy trình sản xuất và sử dụng thức ăn dạng viên cho bò thịt” do TS. Lê Đức Thạo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm và thành viên DA;

- Đại diện BCN khoa CNTY.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS cho sinh viên

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật Tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Đại diện lãnh đạo Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên;

- Đại diện BCH Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên;

- 350 Sinh viên được điều động.

Nhà Đa chức năng

Phòng ĐT&CTSV
14:00

Kiểm tra tiến độ Đề tài cấp trường do Dự án FTViet tài trợ năm 2021-2022

- Đoàn kiểm tra theo Quyết định;

- Đại diện Dự án FTViet;

- Chủ nhiệm Đề tài.

Phòng họp số 01

Phó Hiệu trưởng Lê Đình Phùng
14:00

Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH cho VC, NLĐ Trường Đại học Nông Lâm năm 2022

(2 ngày, 08,09/12/2022)

- Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Mời Hiệu trưởng Trần Thanh Đức;

- Mời Phó hiệu trưởng Nguyễn Hữu Văn;

- Thành phần huấn luyện, bồi dưỡng theo Quyết định số 987/QĐ-ĐHNL ngày 02/12/2022.

Phòng họp số 04

Phó Hiệu trưởng - Lê Đình Phùng
14:30

Làm việc với GS.TS KIM DOO CHUL (Đại học Okayama, Nhật Bản) và GS.TS. WANG HURNG JYUHN (Đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan)

- Ban Giám hiệu (Thầy Nguyễn Hữu Văn);

- Mời PGS.TS. Lê Văn An;

- Phòng KH, HTQT&TTTV.

Phòng họp số 03

Phó Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Văn
15:00

Giới thiệu trường Đại học Quốc gia Dong Hwa, Đài Loan và Chương trình học bổng “The Ph. D program of Aisia Pacific Regional Studies”.

- Mời đại diện Ban Giám hiệu (Thầy Nguyễn Hữu Văn);

- Phòng KH, HTQT&TTTV;

- Trưởng và Phó phòng ĐT&CTSV;

- Chuyên viên phụ trách Sau đại học của Phòng ĐT&CTSV;

- Phó Trưởng khoa phụ trách ĐT, Phó Trưởng khoa phụ trách HTQT của các Khoa;

- Trợ lý Khoa học các Khoa;

- Cán bộ, Giảng viên trẻ của các Khoa, Trung tâm, Viện.

Phòng họp số 03

Phòng KH, HTQT&TTTV
15:15

Hội đồng tư vấn thanh lý đề tài KH&CN cấp ĐHH, mã số: DHH2019-02-127 do ThS. Phạm Xuân Phương làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm và thanh viên đề tài;

- Ban chủ nhiệm khoa CK&CN.

Phòng họp số 01

Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Lê Đình Phùng
14:00

Họp kiểm điểm bà Nguyễn Thị Chung, giảng viên khoa Phát triển nông thôn (thông báo lần 01)

- Hiệu trưởng - Bí thư đảng ủy;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng phòng TC,HC&CSVC;

- Toàn thể viên chức khoa PTNT.

Phòng họp khoa Phát triển nông thôn.

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
14:00

Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành Chăn nuôi, lớp CH Chăn nuôi 26 nhóm 1

- Hội đồng theo Quyết định: QD-893-QD-DHNL-18-11-2022;

- Lớp cao học Chăn nuôi 26 nhóm 1;

- Người quan tâm.

Phòng họp số 01, Khoa CNTY

Chủ tịch Hội đồng
15:00

Họp hội đồng xét kỷ luật viên chức đối với ông Nguyễn Văn Cần, giảng viên Khoa Cơ khí và Công nghệ (thông báo lần 01).

Hội đồng theo Quyết định sô 970/QĐ-ĐHNL ngày 30/11/2022

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Trần Thanh Đức
16:00

Gặp mặt viên chức khi nghỉ hưu

- Tập thể lãnh đạo trường;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng Phòng TC,HC&CSVC;

- Cô Trần Thị Thu Hồng - Khoa CNTY;

- Thầy Lê Văn Phước, Khoa CNTY;

- Bà Nguyễn Thị Hồng - Khoa Nông học;

- Ông Lê Dũng, Phòng TC,HC&CSVC.

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
16:00

Lễ ký kết hợp tác giữa Công ty TNHH 1 Thành viên Đồng phục Thiên Việt và Đoàn Thanh niên-Hội Sinh viên 

- Đại biểu mời;
- BCH Đoàn Thanh niên;
- BCH Hội Sinh viên;
- Bí thư Liên Chi Đoàn;
- Đại diện BĐH các CLB, Đội nhóm.

Phòng họp số 03

Bí thư Đoàn TN-Chủ tịch HSV
14:00

Phỏng vấn Hiệp thương bổ sung nhân sự BCH và Cộng tác viên Hội Sinh viên Khóa XIV, Nhiệm kỳ 2020-2023 

- Đại biểu mời;
- BCH Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2020-2023;

- Ban Kiểm tra Hội Sinh viên;
- Các ứng viên tham gia phỏng vấn.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm
07:30

Sinh hoạt lớp định kỳ

- Cố vấn học tập các lớp;

- Các lớp đại học chính quy.

Tại các giảng đường sinh viên đăng ký

CVHT và BCS các lớp