Cập nhật lục 01:55 2021-11-30
LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 27-11-2021 đến ngày 03-12-2021
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
Không có lịch công tác.
Không có lịch công tác.
12:00

Kyoto University International Online Symposium 2021 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia: Restarting International Cooperation After Covid-19 Pandemic (Ngày 1)

(Lưu ý: Tuân thủ Quy tắc 5k)

- Hiệu trưởng;

- Phòng KH,HTQT&TTTV;

- Thầy, Cô đã đăng ký tham dự.

 

Trực tuyến tại Phòng họp 03 (https://www2.eip.ges.kyoto-u.ac.jp/symposium2021/)

Trường ĐH Kyoto, Nhật Bản
08:00

Họp Hội đồng Đại học Huế phiên đột xuất đánh giá, xếp loại viên chức quản lý năm học 2020-2021  

(trực tuyến)

- Thành viên Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026.  

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Họp online tại địa chỉ: https://meet.google.com/hzy-ajnn-znh

 

Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế
08:00

Tập huấn trực tuyến về công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ

(1 ngày)

 

* Các trường đại học thành viên:

- Các các bộ làm công tác quản lý văn bằng, chứng chỉ;

- Giám đốc Trung tâm tin học.

Họp online tại địa chỉhttps://bit.ly/3oRmmFk

 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ
10:00

Họp triển khai Hội nghị VC, NLĐ năm học 2021 - 2022

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng ban Thanh tra nhân dân;

- Trưởng các phòng.

Họp online tại địa chỉ: https://meet.google.com/bes-dgzi-oss

Hiệu trưởng Trần Thanh Đức
12:00

Kyoto University International Online Symposium 2021 on Education and Research in Global Environmental Studies in Asia: Restarting International Cooperation After Covid-19 Pandemic (Ngày 2)

(Lưu ý: Tuân thủ Quy tắc 5k)

- Hiệu trưởng;

- Phòng KH,HTQT&TTTV ;

- Thầy, Cô đã đăng ký tham dự.

 

 

Trực tuyến tại Phòng họp 03 (https://www2.eip.ges.kyoto-u.ac.jp/symposium2021/)

Trường ĐH Kyoto, Nhật Bản
14:00

Hội thảo tổng kết Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú và góp ý dự thảo Nghị định thay thế.

* Đại diện các trường đại học thành viên:

- Đ/c Dương Văn Thành - Trưởng phòng TC, HC&CSVC.

Họp online trên ứng dụng nền tảng Zoom. 

Giám đốc Đại học Huế
08:00

Hội nghị tổng kết tuyển sinh năm 2021 

* Thành phần tham gia trực tiếp tại phòng họp số 03:

- Thường trực Ban TVTS

* Thành phần tham gia online:

- Khách mời tham gia (có giấy mời).

-Ban TVTS trường theo Quyết định 109/QĐ-ĐHNL ngày 19/2/2021;

- Trưởng các bộ môn;

- Cán bộ phụ trách QBTS các Khoa;

- CBVC quan tâm.

Phòng họp số 03 và Online tại địa chỉhttps://meet.google.com/bes-dgzi-oss

Hiệu trưởng Trần Thanh Đức
16:00

Nghiệm thu đưa vào sử dụng công trình Cải tạo mái, chống thấm sê nô nhà Thư viện của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

- Mời đại diện Ban KHTC&CSVC Đại học Huế;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng phòng TC,HC&CSVC;

- Đại diện lãnh đạo phòng KH-TC;

- Chuyên viên phụ trách CSVC - Phòng TC,HC&CSVC;

- Chuyên viên phụ trách tài sản - Phòng KHTC.

Thư viện Trường Đại học Nông Lâm.

Hiệu trưởng Trần Thanh Đức
15:00

Kiểm tra định kỳ tiến độ đề tài KH&CN “Xây dựng mô hình trồng, chế biến ớt an toàn tại xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam” do ThS. Trần Phương Đông làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 451/QĐ-ĐHNL ngày 24 tháng 6  năm 2021;

- Chủ nhiệm nhiệm vụ và thành viên tham gia.

 

Họp online tại địa chỉ:  https://meet.google.com/rws-avyz-bef

 

Phó Hiệu trưởng Lê Đình Phùng
08:00

Bí thư Đảng ủy tiếp viên chức, người lao động và người học

- Bí thư Đảng ủy;

- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy, Trần Thanh Đức
08:00

Hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài KHCN cấp ĐHH mã số: DHH2019-02-120 do ThS. Nguyễn Thị Thanh Thuỷ làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 1780/QĐ-ĐHH ngày 19 tháng 11 năm 2021;

- Chủ nhiệm và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa Thuỷ sản.

Họp online tại địa chỉhttps://meet.google.com/gyp-xhbh-tpd

ID: +1 562-448-2986

Password: 742 137 343#

Chủ tịch Hội đồng
15:00

Hội nghị Tổng kết Thi đua của Khối thi đua các cơ quan Đào tạo I năm 2021

- Đại diện lãnh đạo Ban TĐKT tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Thành viên Hội đồng TĐKT chỉ đạo Khối Đào tạo I;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối: Trường Đại học Nông Lâm (Đ/c Dương Văn Thành - Trưởng phòng TC, HC&CSVC).

Giảng đường 2, tầng 4, Học viện Âm nhạc Huế

(Số 01 Lê Lợi - TP Huế)

Học viện Âm nhạc Huế - Trưởng khối thi đua
15:30

Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH cấp Trường trọng điểm năm 2020: Xây dựng quy trình số hóa tài liệu phục vụ chương trình đào tạo bậc đại học tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế do ThS. Đặng Ngọc Thi Giang làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định

- Chủ nhiệm Đề tài

- CBGV quan tâm

Trực tuyến

Chủ tịch Hội đồng