Cập nhật lục 01:13 2022-05-17
LỊCH CÔNG TÁC
Từ ngày: 14-05-2022 đến ngày 22-05-2022
Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Người chủ trì
Ngày Giờ
08:00

Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp tổ chức lễ tổng kết năm học 2020 - 2021 và đối thoại sinh viên với lãnh đạo Khoa.

- Khách mời;

- CBGV Khoa TNĐ&MTNN;

- Sinh viên Khoa TNĐ&MTNN.

Nhà Đa chức năng

Trưởng khoa, Khoa TNĐ&MTNN
14:00

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2024

(Phiên thứ nhất)

- Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban theo Quyết định số 273-QĐ/ĐHNL-ĐTN;

- Đại biểu tham dự Đại hội.

Nhà Đa chức năng

Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng BTC Đại hội
07:30

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế khóa XVI, nhiệm kỳ 2022-2024

(Phiên chính thức)

- Đại biểu (Có giấy mời riêng);

- Ban tổ chức Đại hội và các tiểu ban theo Quyết định số 273-QĐ/ĐHNL-ĐTN;

- Đại biểu tham dự Đại hội.

Nhà Đa chức năng

Bí thư Đoàn thanh niên, Trưởng BTC Đại hội
07:30

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên khoa Thủy sản

- Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam;

- Đại diện BCN khoa Thủy sản;

- Sinh viên các lớp NTTS52, BHTS52, QLTS52.

Nhà Đa Chức Năng Khoa Thủy sản

Trưởng khoa Thủy sản và Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam
08:00

Gặp mặt sinh viên lớp liên thông, văn bằng hai hệ VLVH ngành Công nghệ sau thu hoạch khóa 54 Huế và Quảng Bình về Trường nhận đề tài thực tập cuối khóa

- Ban chủ nhiệm Khoa CK&CN;

- Giáo viên hướng dẫn;

- Toàn thể sinh viên 2 lớp.

Văn phòng khoa Cơ khí và Công nghệ

Trưởng khoa, khoa Cơ khí và Công nghệ
14:00

Tổng kết năm học 2020 - 2021 Đối thoại giữa Sinh viên và Lãnh đạo Khoa Cơ khí và Công nghệ năm học 2021 - 2022

- Đại biểu mời;

- CBGV Khoa Cơ khí và Công nghệ;

- Đại diện sinh viên các lớp thuộc Khoa .

Nhà Đa chức năng

Trưởng khoa, Khoa Cơ khí và Công nghệ
07:30

Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên Khoa Thủy sản

- Công ty TNHH SINH VẬT THĂNG LONG;
- Đại diện BCN Khoa Thủy sản;
- Sinh viên các lớp NTTS52, BHTS52, BHTS52.

Nhà Đa chức năng

BCN Khoa Thủy sản và Công ty TNHH SINH VẬT THĂNG LONG
08:00

Làm việc với UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về nghiệm thu hợp đồng tư vấn Điều tra, đánh giá chất lượng đất và thành lập bản đồ thổ nhưỡng tại 7 xã vùng Tây Bắc huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

* UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

* Trường Đại học Nông Lâm:

- Đại diện Ban Giám hiệu (Thầy Trần Thanh Đức);

- Nhóm tư vấn Khoa Nông học và Khoa TNĐ&MTNN.

VP UBND huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
09:00

Seminar: “Seaweeds as plant biostimulants” do TS. Balakrishnan Prithiviraj,  Khoa Nông nghiệp, Trường ĐH Dalhousie trình bày (Ngôn ngữ: tiếng Anh)

- CBGV Khoa Nông học;

- Người quan tâm.

Phòng Đa chức năng Khoa Nông học

Đại diện BCN Khoa Nông học
17:30

Tổng kết năm học 2020 - 2021; Đối thoại Sinh viên và Lãnh đạo Khoa Thủy sản năm học 2021 - 2022

- Đại biểu mời;
- CBGV Thủy sản;
- Đại diện sinh viên các lớp thuộc Khoa Thủy sản.

Nhà Đa chc năng

Trưởng khoa, khoa Thủy sản
08:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Quy trình kỹ thuật xử lý nguyên liệu mực xà khô và chế biến chà bông mực” thuộc dự án  “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 244/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 01

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Xét tuyển cao học đợt 1 năm 2022

(cả ngày: Buổi sáng từ 8g00; Buổi chiều từ 14g00)

- Thành viên Ban xét tuyển cao học theo Quyết định số 03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 21/2/2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học;

- Thành viên tổ thư ký Ban xét tuyển cao học theo Quyết định số 03/QĐ-HĐTSSĐH ngày 21/2/2022 của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế - Trưởng Ban
08:00

Họp bàn triển khai Kế hoạch tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

- Chủ tịch Công đoàn trường;

- Trưởng ban TĐ,KT,VT Công đoàn trường;

- Trưởng, phó Ban nữ công Công đoàn trường;

- Mời Đại diện Đoàn Thanh niên;

- CB Thủ quỹ Công đoàn;

- CB Văn phòng Công đoàn.

Phòng họp số 04

Chủ tịch Công đoàn trường
08:00

HỌP BTC CHƯƠNG TRÌNH NHVL 2022 LẦN 2

- Thành viên BTC chương trình NHVL 2022 theo Quyết định số  288/QĐ-ĐHNL ngày 28/4/2022 ;

- Thành phần mời: Cô Thủy (Phòng TC,HC&CSVC); Thầy Phúc, Thầy Tân (Phòng KH,HTQT&TTTV).

Phòng họp số 03

Hiệu trưởng, Trưởng ban tổ chức - Trần Thanh Đức
09:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật sơ chế, bảo quản mực xà trên tàu khai thác xa bờ” thuộc dự án KHCN “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 246/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 01

Chủ tịch Hội đồng
10:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguyên liệu mực xà khô và chế biến chà bông mực” thuộc dự án KHCN “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 245/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
14:00

Họp thông qua điều lệ và bốc thăm giải bóng chuyền Nam, Nữ VC, NLĐ Trường năm 2022

- Chủ tịch Công đoàn Trường;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng, Khoa;

- Đại diện lãnh đạo Công đoàn các đơn vị;

- Ban Thi đua - Khen thưởng - Văn thể;

- Văn phòng Công đoàn Trường.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Công đoàn trường
14:00

Họp các Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế năm 2022

(Bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thư ký Hội đồng và thống nhất lịch xét).

Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở Đại học Huế theo Quyết định số 688/QĐ-ĐHH ngày 11/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Giám đốc Đại học Huế
08:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.

* 08g00 - 09g00: Hội đồng số 11;

* 09g00 - 10g00: Hội đồng số 05;

* 10g00 - 11g00: Hội đồng số 06.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguyên liệu mực xà tươi và chế biến chả mực quế” thuộc dự án KHCN “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 248/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
09:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu thu “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguyên liệu mực xà tươi và chế biến xúc xích mực” thuộc dự án  “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 249/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
09:00

Hội đồng đánh giá tiểu luận tổng quan cho NCS Ngô Mậu Dũng, ngành Chăn nuôi

Hội đồng theo quyết định

Phòng họp số 04

Chủ tịch Hội đồng
10:00

Hội đồng đào tạo liên thông, văn bằng hai ngành Quản lý đất đai hệ chính quy và hệ vừa làm vừa học năm 2022

Hội đồng theo Quyết định số 250/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022 của Hiệu trưởng

Phòng họp số 01

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng Trần Thanh Đức
10:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Hướng dẫn kỹ thuật xử lý nguyên liệu mực xà tươi và chế biến mực nhồi quế” thuộc dự án  “Thực nghiệm mô hình chế biến mực xà (Sthenoteuthis oualaniensis) tại Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” do ThS. Phan Đỗ Dạ Thảo làm chủ nhiệm

- Theo Quyết định số 247/QĐ-ĐHNL ngày 13/5/2022;

- Chủ nhiệm quy trình;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
14:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.

* 14g00 - 15g00: Hội đồng số 10;

* 15g00 - 16g00: Hội đồng số 29;

* 16g00 - 17g00: Hội đồng số 12.

 Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
14:00

Hội đồng đánh giá chuyên đề cho NCS Phạm Thị Phương Lan, ngành Nuôi trồng thủy sản

Hội đồng theo quyết định

Phòng họp số 04

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.

* 08g00 - 09g00: Hội đồng số 16;

* 09g00 - 10g00: Hội đồng số 17;

* 10g00 - 11g00: Hội đồng số 18.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Chương trình trao đổi và phỏng vấn tuyển dụng của Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam

- Đại diện BGĐ Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P. Việt Nam;

- Sinh viên tham gia.

Phòng họp số 01 khoa CNTY

Phòng họp số 02 khoa CNTY

Văn phòng bộ môn Chăn nuôi

Đại diện BGĐ Công ty
08:00

Bí thư Đảng ủy tiếp viên chức, người lao động và người học

- Bí thư Đảng ủy;

- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng làm việc của Bí thư Đảng ủy

Bí thư Đảng ủy, Trần Thanh Đức
08:00

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và định hướng việc làm với sinh viên năm cuối khoa Nông học, TNĐ&MTNN, LN

- Đại diện Phòng ĐT&CTSV;

- Đại diện Công ty Hải Phong;

- Đại diện BCN Khoa NH, TNĐ&MTNN, LN;

- CVHT các lớp cuối khóa Khoa NH, TNĐ&MTNN, LN;

- Sinh viên cuối khóa Khoa NH, TNĐ&MTNN, LN.

Nhà Đa chức năng

Trưởng phòng ĐT&CTSV
09:00

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế lần thứ XVI

- Đảng ủy viên Đại học Huế.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Thường trực Đảng ủy Đại học Huế
09:00

Hội đồng thẩm định giáo trình "Kỹ thuật nuôi trồng rong biển" do TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng chủ biên

Hội đồng theo quyết định

Phòng họp số 04

Chủ tịch Hội đồng
13:45

Lễ Dâng hoa nhân kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/05/2022).

 

* Thường trực các đảng ủy, chi ủy cơ sở trực thuộc.

Bảo tàng Hồ Chí Minh tỉnh Thừa Thiên Huế, số 07 Lê Lợi

Bí thư Đảng ủy Đại học Huế
14:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.

* 14g00 - 15g00: Hội đồng số 22;

* 15g00 - 16g00: Hội đồng số 23;

* 16g00 - 17g00: Hội đồng số 24.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.1, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
08:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023.

* 08g00 - 09g00: Hội đồng số 28;

* 09g00 - 10g00: Hội đồng số 04.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.2, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
08:00

THỰC HIỆN QUY TRÌNH BỔ NHIỆM PHÓ HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM, NHIỆM KỲ 2020-2025

Bước 1: Hội nghị tập thể lãnh đạo trường (lần 1)

- Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế;

- Tập thể lãnh đạo trường: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng TC,HC&CSVC.

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
08:15

Bước 2: Hội nghị tập thể lãnh đạo trường mở rộng

- Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

- Đảng ủy; Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng; Trưởng các khoa, phòng, Viện trưởng Viện NCPT.

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
08:45

Bước 3: Hội nghị tập thể lãnh đạo trường (lần 2)

- Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

- Tập thể lãnh đạo trường: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng Phòng TC,HC&CSVC.

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
09:15

Bước 4: Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt về nhân sự

- Đại biểu mời:

Đại diện Ban giám đốc, đại diện Hội đồng Đại học Huế, Đại diện lãnh đạo ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

- Cán bộ chủ chốt trường: Đảng ủy viên; Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Thành viên Hội đồng trường là viên chức của nhà trường, Ban chấp hành công đoàn trường, Bí thư đoàn thành niên, Chủ tịch Hội cựu chiến binh, Bí thư các chi bộ; Thư ký Hội đồng trường; Trưởng, Phó trưởng các đơn vị thuộc trường và tương đương; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Trưởng các bộ môn; Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp.

- Tổ công tác theo Quyết định.

Nhà Đa chức năng

Tổ trưởng Tổ công tác của Hội đồng trường - Hiệu trưởng
10:45

Bước 5: Thảo luận và biểu quyết nhân sự (Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3): Lấy ý kiến bằng văn bản của Đảng ủy cơ sở về nhân sự được đề nghị bổ nhiệm.

 

- Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

- Đảng ủy viên.

Nhà Đa chức năng

Bí thư Đảng ủy, Trần Thanh Đức
11:00

Bước 5: Thảo luận và biểu quyết nhân sự (Hội nghị tập thể lãnh đạo lần 3)

- Đại biểu mời: Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ và Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể Đại học Huế.

- Tập thể lãnh đạo trường: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, Trưởng phòng TC,HC&CSVC.

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
13:30

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm với sinh viên năm cuối dành cho sinh viên khoa CNTY, PTNT - Trao học bổng và ký kết biên bản hợp tác với Công ty CP Thái Việt Corporation

- Hiệu trưởng;

- Đại diện Phòng ĐT&CTSV;

- Đại diện Công ty CP Thái Việt Corporation và Bệnh viện thú y Petpro;

- Đại diện Khoa CNTY, PTNT;

- CVHT các lớp cuối khóa Khoa CNTY, PTNT;

- Sinh viên cuối khóa khoa CNTY, PTNT.

- Sinh viên nhận học bổng

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng, Trưởng BTC - Trần Thanh Đức
14:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2023 - Hội đống số 30.

- Thành viên Hội đồng theo Quyết định số 699/QĐ-ĐHH (kèm danh sách hội đồng)  ngày 12/5/2022 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên dự tuyển.

Phòng họp I.7, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
15:30

Họp báo giới thiệu về chương trình NHVL 2022 và gặp mặt các doanh nghiệp tham gia chương trình

- BTC chương trình NHVL 2022 theo QĐ số 288/QĐ-ĐHNL ngày 28/4/2022;

- Đại diện các đơn vị tham gia;

- Đại diện đơn vị báo chí, truyền thông.

Phòng họp số 03

Hiệu trưởng, Trưởng BTC - Trần Thanh Đức
17:30

Tiệc galadinner - Liên hoan, giao lưu giữa BTC NHVL 2022 và các đơn vị tham gia

- Khách mời;

- BTC chương trình NHVL 2022 theo QĐ số 288/QĐ-ĐHNL ngày 28/4/2022;

- Đại diện các Công ty, Doanh nghiệp tham gia;

- Trưởng các tổ chức đoàn thể;

- Trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường.

 

Tiền sảnh Thư viện

Hiệu trưởng, Trưởng BTC - Trần Thanh Đức
19:30

Chung kết liên hoan dân vũ - Flashmob

- BTC chương trình NHVL 2022 theo QĐ số 288/QĐ-ĐHNL ngày 28/4/2022;

- Đại diện các Nhà tuyển dụng;

- Sinh viên các CLB Đội Nhóm.

Quảng trường sinh viên

Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh
07:30

Khai mạc chương trình Ngày hội việc làm và Openday năm 2022

- Đại biểu mời;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- BTC và nhóm hỗ trợ chương trình theo QĐ số 288/QĐ-ĐHNL ngày 28/4/2022;

- Ban chủ nhiệm các Khoa và VC, NLĐ được các Khoa điều động;

- Toàn thể sinh viên trong Nhà trường;

- Học sinh và đại diện các trường THPT tham gia Openday.

Nhà Đa chức năng

Hiệu trưởng, Trưởng BTC - Trần Thanh Đức
07:30

Tổng kết năm học 2020 - 2021 và chương trình đối thoại sinh viên với lãnh đạo Khoa Chăn nuôi Thú y.

- Đại diện Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các Phòng chức năng;

- BCN khoa CNTY;

- Toàn thể CBGV khoa CNTY;

- Toàn thể sinh viên khoa CNTY.

Nhà Đa chức năng

Trưởng khoa, Khoa CNTY
08:00

Tập huấn đào tạo kĩ năng đàm phán và định hướng việc làm với sinh viên năm cuối Khoa CK&CN, CNTY

- Đại diện phòng ĐT&CTSV;

- Đại diện Công ty Greenfeed;

- Đại diện BCN Khoa CK&CN, CNTY;

- CVHT các lớp cuối khóa Khoa CK&CN, CNTY;

- Sinh viên năm cuối Khoa CK&CN, CNTY.

Giảng đường D5

Trưởng phòng ĐT&CTSV
13:00

Hội thảo định hướng tư duy và nghề nghiệp cho sinh viên năm 1,2,3 Khoa CNTY, CK&CN

- Đại diện phòng ĐT&CTSV;

- Đại diện Khoa CNTY, CK&CN;

- Đại diện Công ty Greenfeed;

- Đại diện Công ty Hải Phong;

- CVHT các lớp được điều động;

- Sinh viên các lớp được điều động.

Nhà Đa chức năng

Trưởng phòng ĐT&CTSV