Thời gian
Ngày
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người chủ trì
Thứ Bảy,
18-05-2024:
Thứ Bảy, 18-05-2024 08:00

Chung kết cuộc thi " Ý tưởng sáng tạo khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp lần V - 2024"

- Ban Giám hiệu;

- Ban tổ chức và Nhóm hỗ trợ theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHNL;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

- Các nhóm ý tưởng dự thi và giáo viên hướng dẫn;

- CBGV phụ trách học phần KN&ĐMST;

- Sinh viên được điều động (có danh sách riêng);

- Người quan tâm.

Hội trường tầng 2 (Tòa nhà Hành chính)

Phó Hiệu trưởng - Trưởng BTC Lê Đình Phùng
Thứ Bảy, 18-05-2024 14:00

Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Cơ khí và Công nghệ nhiệm kỳ 2024 - 2027

- Khách mời;

- Đại diện BTV Đoàn Trường;

- Đại diện Chi ủy khoa;

- Ban tổ chức Đại hội;

- Đại biểu đoàn viên Liên Chi đoàn Khoa Cơ khí & Công nghệ được triệu tập.

Nhà Đa chức năng

Ban Tổ chức
Chủ Nhật,
19-05-2024:
Chủ Nhật, 19-05-2024 08:00

Ngày hội Văn hóa giao thông trong sinh viên năm 2024

- Đại biểu (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành HSV Đại học Huế;

- Cán bộ Hội chủ chốt, hội viên, sinh viên các đơn vị (Có văn bản điều động riêng).

Trường Đại học Nghệ thuật, số 10 Tô Ngọc Vân, tp Huế

Chủ tịch Hội Sinh viên Đại học Huế
Chủ Nhật, 19-05-2024 14:00

Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Tài nguyên đất và Môi trường nông nghiệp - Nhiệm kỳ 2024-2027 

- Khách mời;

- Đại diện BTV Đoàn Trường;

- Đại diện Chi ủy khoa;

- Ban tổ chức Đại hội;

- Đại biểu đoàn viên Liên Chi đoàn Khoa TNĐ&MTNN được triệu tập.

Nhà Đa chức năng

Ban Tổ chức Đại hội
Thứ Hai,
20-05-2024:
Thứ Hai, 20-05-2024 08:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025:

* 08g00 - 09g00: Hội đồng 25;

* 09g00 - 10g00: Hội đồng 19;

* 10g00 - 11g00: Hội đồng 06.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHH ngày 14/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Hai, 20-05-2024 13:30

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025:

* 13g30 - 14g30: Hội đồng 23;

* 14g30 - 15g30: Hội đồng 24;

* 15g30 - 16g30: Hội đồng 05.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHH ngày 14/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Hai, 20-05-2024 14:00

Họp Ban tư vấn việc quản lý và sử dụng cơ sở vật chất Trường Đại học Nông Lâm năm 2024

Theo Quyết định số 1085/QĐ-ĐHNL ngày 29/12/2023

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Hai, 20-05-2024 16:00

Hội đồng xét công nhận kết quả chuyển đổi tín chỉ sinh viên ngành Kỹ thuật cơ điện tử năm 2023-2024

Hội đồng theo Quyết định số 247/QĐ-ĐHNL ngày 22/4/2024

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng - Trần Thanh Đức
Thứ Ba,
21-05-2024:
Thứ Ba, 21-05-2024 07:30

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025:

* 07g30 - 08g30: Hội đồng 14;

* 08g30 - 09g30: Hội đồng 21;

* 09g30 - 10g30: Hội đồng 10;

* 10g30 - 11g30: Hội đồng 12.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHH ngày 14/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.

Phòng họp I.1 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba, 21-05-2024 08:00

Ban Thường vụ Đảng ủy Đại học Huế làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế

* Đại học Huế:

- Ban Thường vụ Đảng ủy.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Phó Bí thư phụ trách Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế
Thứ Ba, 21-05-2024 08:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025:

* 08g00 - 09g00: Hội đồng 02;

* 09g00 - 10g00: Hội đồng 22;

* 10g00 - 11g00: Hội đồng 11.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHH ngày 14/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.

Phòng họp I.7 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba, 21-05-2024 14:00

Họp Hội đồng tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ năm 2025:

* 14g00 - 15g00: Hội đồng 13;

* 15g00 - 16g00: Hội đồng 08.

- Các thành viên Hội đồng theo Quyết định số 532/QĐ-ĐHH ngày 14/5/2024 của Giám đốc Đại học Huế;

- Ứng viên chủ nhiệm và các thành viên đề tài.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba, 21-05-2024 14:00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy mở rộng

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Phó Hiệu trưởng;

- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp nhà Hiệu bộ 

Bí thư Đảng ủy - Trần Thanh Đức
Thứ Ba, 21-05-2024 15:30

Lễ Công bố Quyết định thành lập Công đoàn Cơ sở Viện Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục và Công đoàn Cơ sở Viện Chuyển đổi số và Học liệu trực thuộc Công đoàn Đại học Huế

* Công đoàn ĐH Huế:

- Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn.

Hội trường Đại học Huế, số 03 Lê Lợi

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Tư,
22-05-2024:
Thứ Tư, 22-05-2024 08:00

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2025-2030

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 01 (bước 01)

* Đại biểu Đại học Huế: (có giấy mời)

- Đại diện BTV Đảng ủy ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo VP Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ ĐHH.

*Trường Đại học Nông Lâm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp số 01

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Tư, 22-05-2024 09:00

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2025-2030

Hội nghị Cán bộ chủ chốt (Bước 2)

*Đại biểu Đại học Huế: (có giấy mời)

- Đại diện BTV Đảng ủy ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo VP Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ ĐHH.

*Trường Đại học Nông Lâm:

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng khoa, Trưởng phòng; Phó trưởng khoa, Phó trưởng phòng; Viện trưởng Viện NCPT;

- Chủ tịch Công đoàn Trường; Bí Thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội CCB Trường.

- Tổ công tác, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo (theo Quyết định số 197-QĐ/ĐU, ngày 14/5/2024 của Đảng ủy Trường ĐHNL).

Phòng họp số 01

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Tư, 22-05-2024 10:00

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2025-2030

Hội nghị Tập thể lãnh đạo mở rộng (Bước 3)

*Đại biểu Đại học Huế: (có giấy mời)

- Đại diện BTV Đảng ủy ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo VP Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH;

- Đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ ĐHH.

*Trường Đại học Nông Lâm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Trưởng phòng, Trưởng khoa, Viện trưởng Viện NCPT;

- Tổ công tác, Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 197-QĐ/ĐU, ngày 14/5/2024 của Đảng ủy Trường ĐHNL).

Phòng họp số 01

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Tư, 22-05-2024 11:00

HỘI NGHỊ LẤY PHIẾU GIỚI THIỆU BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ, LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NHIỆM KỲ 2025-2030

Hội nghị Tập thể lãnh đạo lần 2 (Bước 4)

*Đại biểu Đại học Huế: (có giấy mời)

- Đại diện BTV Đảng ủy Đại học Huế;

- Đại diện lãnh đạo VP Đảng ủy, Hội đồng và Đoàn thể ĐHH;

- Đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế.

*Trường Đại học Nông Lâm:

- Ban Thường vụ Đảng ủy;

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng;

- Văn phòng Đảng ủy.

Phòng họp số 01

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Tư, 22-05-2024 14:30

Hội đồng khoa học cấp Đại học Huế đánh giá, nghiệm thu đề tài  KH&CN cấp Đại học Huế, mã số DHH2022-02-158 “Tích hợp GIS và FAHP trong đánh giá thích hợp đất đai phục vụ cho phát triển nông nghiệp bền vững tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế” do TS. Nguyễn Văn Bình làm chủ nhiệm 

- Hội đồng theo Quyết định 503/QĐ-ĐHH ngày 08/05/2024;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 02

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm,
23-05-2024:
Thứ Năm, 23-05-2024 08:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài  KH&CN cấp Đại học Huế, mã số DHH2022-02-159 “Nghiên cứu khởi nghiệp kinh doanh (Entrepreneurship) trong hoạt động du lịch của người dân vùng đầm phá ven biển Thừa Thiên Huế” do ThS. Cao Thị Thuyết làm chủ nhiệm 

- Hội đồng theo Quyết định số 294/QĐ-ĐHNL ngày 15/5/2024;

- Chủ nhiệm đề tài và thành viên;

- CBGV có quan tâm.

Phòng họp số 02

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm, 23-05-2024 14:00

Họp xét học bổng KKHT học kỳ 2 năm học 2023-2024 

- Đại diện Ban Giám hiệu (Thầy Nguyễn Hữu Văn);

- Trưởng ban CVHT các Khoa;

- Đại điện lãnh đạo Phòng ĐT&CTSV;

- Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội SV.;

- Chuyên viên Thái Doãn Hùng, phòng ĐT&CTSV.

Phòng họp nhà Hiệu bộ

Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Năm, 23-05-2024 17:00

Họp Ban Thường vụ Đoàn Trường

- Ban Thường vụ Đoàn Trường

Phòng họp số 03

Bí thư Đoàn Thanh niên
Thứ Năm, 23-05-2024 17:30

Họp Ban tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024 - 2027

- Ban tổ chức Đại hội theo Quyết định.

Phòng họp số 03

Bí thư Đoàn Thanh niên - Trưởng ban tổ chức
Thứ Sáu,
24-05-2024:
Thứ Sáu, 24-05-2024 08:00

Họp Thủ trưởng

- Chủ tịch Hội đồng trường;

- Ban Giám hiệu;

- Trưởng các tổ chức đoàn thể;

- Trưởng các đơn vị;

- Phòng TC, HC&CSVC (Phó trưởng phòng Dương Viết Tân).

Phòng họp số 02

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Sáu, 24-05-2024 08:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu “Quy trình thực hiện công tác quảng bá tuyển sinh có hiệu quả” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế”, mã số: DHH2022-02-160 do ThS. Thái Doãn Hùng và ThS. Nguyễn Thị Thùy An làm chủ nhiệm

- Hội đồng theo Quyết định 297/QĐ-ĐHNL ngày 15/5/2024;

- Chủ nhiệm quy trình và các thành viên;

- CBGV có quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu, 24-05-2024 14:00

Tập huấn tự đánh giá và viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo (theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016)

- Thành viên Hội đồng TĐG và Ban thư ký hội đồng TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Bảo vệ thực vật (theo Quyết định số 1086/QĐ-ĐHNL ngày 29/12/2023);

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Bảo vệ thực vật (theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024);

- Thành viên Hội đồng TĐG và Ban thư ký hội đồng TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (theo Quyết định số 1087/QĐ-ĐHNL ngày 29/12/2023);

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (theo Quyết định số 184/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024);

- Thành viên Hội đồng TĐG và Ban thư ký hội đồng TĐG CTĐT trình độ ĐH ngành Quản lý tài nguyên rừng (theo Quyết định số 1089/QĐ-ĐHNL ngày 29/12/2023);

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng (theo Quyết định số 185/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024).

Hội trường tầng 2 (Tòa nhà Hành chính)

Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Sáu, 24-05-2024 15:00

Họp Hội đồng khoa học cấp cơ sở đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ “Nghiên cứu các chỉ tiêu sinh học sinh sản và ứng  dụng kỹ thuật DNA mã vạch trong nghiên cứu đa  dạng  di  truyền  loài  tôm  đất (Metapenaeus  ensis  De  Haan,  1844)  phân  bố  ở  đầm  phá  Thừa Thiên Huế”,  Mã số: B2022-DHH-14, do TS. Nguyễn Xuân Huy, Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế làm chủ nhiệm.

- Chủ tịch và các thành viên tham gia Hội đồng theo Quyết định số 545/QĐ-ĐHH ngày 16/5/2024 của Giám đốc ĐH Huế.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu, 24-05-2024 15:30

Đại hội Chi đoàn CBGV Khối Phòng ban - Trung tâm nhiệm kỳ 2024 - 2027

- Khách mời;

- Đại diện BTV Đoàn Trường;

- Đại diện Cấp ủy;

- Ban tổ chức Đại hội;

- Đại biểu đoàn viên Chi đoàn CBGV Khối Phòng ban - Trung tâm.

Phòng họp số 04

Ban Tổ chức Đại hội
Thứ Bảy,
25-05-2024:
Thứ Bảy, 25-05-2024 08:00

Tập huấn tự đánh giá và viết báo cáo Tự đánh giá chương trình đào tạo (theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016)

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Bảo vệ thực vật (theo Quyết định số 183/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024);

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí (theo Quyết định số 184/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024);

- Thành viên các nhóm chuyên trách viết báo cáo TĐG CTĐT ngành Quản lý tài nguyên rừng (theo Quyết định số 185/QĐ-ĐHNL ngày 29/3/2024).

Hội trường tầng 2 (Tòa nhà Hành chính)

Phó Hiệu trưởng - Nguyễn Hữu Văn
Thứ Bảy, 25-05-2024 08:00

Tập huấn kỹ năng sinh viên: Tạo dựng thương hiệu cá nhân - Chinh phục nhà tuyển dụng

- Ban tổ chức;

- Khách mời, chuyên gia tập huấn;

- BTV Đoàn Trường, BTK HSV Trường;

- Đại diện công ty De Hues;

- Toàn bộ thành viên CLB De Hues - Kiến tạo tương lai bạn;

- Sinh viên đăng ký tham gia.

Nhà Đa chức năng

Ban tổ chức (Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên và Công ty De Hues )
Thứ Bảy, 25-05-2024 14:00

Đại hội Liên Chi đoàn Khoa Chăn nuôi Thú y nhiệm kỳ 2024 - 2027

 - Khách mời;

- Đại diện BTV Đoàn Trường;

- Đại diện Chi ủy Khoa;

- Ban tổ chức Đại hội;

- Đại biểu đoàn viên Liên Chi đoàn khoa CNTY.

Nhà Đa chức năng

Ban Tổ chức Đại hội
Chủ Nhật,
26-05-2024:
Chủ Nhật, 26-05-2024 14:30

Ngày hội Đoàn viên năm 2024 với chủ đề “Tự hào sinh viên Đại học Huế”

- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI; 

- Bí thư Đoàn Thanh niên các Đoàn Cơ sở trực thuộc;

- 11 Thủ lĩnh Đoàn - Hội tiêu biểu;

- 300 sinh viên tham dự (Có công văn triệu tập riêng).

Hội trường Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế
Cập nhật lúc 04:38 2024-05-24