Thời gian
Ngày
Giờ
Nội dung
Thành phần
Địa điểm
Người chủ trì
Thứ Bảy,
27-05-2023:
Thứ Bảy, 27-05-2023 Không có lịch công tác
Chủ Nhật,
28-05-2023:
Chủ Nhật, 28-05-2023 08:00

Tuyên dương tập thể, cá nhân tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023

- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI;

- Các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023;

- Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đơn vị.

Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế
Chủ Nhật, 28-05-2023 08:30

Sinh hoạt chuyên đề: “Về xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, đủ năng lực, tiên phong, gương mẫu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”

- Đại biểu khách mời (Có giấy mời riêng);

- Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế khóa VI;

- Các tập thể, cá nhân được tuyên dương điển hình tiên tiến làm theo lời Bác năm 2023;

- 400 Cán bộ Đoàn - Hội chủ chốt các đơn vị.

Hội trường Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Bí thư Đoàn Đại học Huế
Thứ Hai,
29-05-2023:
Thứ Hai, 29-05-2023 14:00

Họp UBKT Đảng ủy 

Thành viên UBKT Đảng ủy

Phòng họp số 01

Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy
Thứ Hai, 29-05-2023 16:00

Hội đồng khoa học cấp cơ sở  đánh giá, nghiệm thu đề tài nhánh  “Nghiên cứu đánh giá về khả năng thích ứng, đánh giá về sinh trưởng, sinh khối của vườn sưu tập nguồn gen kết hợp khảo nghiệm dòng vô tính loài Quao” thuộc Nhiệm vụ Quỹ gen cấp Quốc gia “Khai thác và phát triển nguồn gen cây quao (dolichandrone spathacea (l.f.) k. schum) tại vùng Duyên hải miền Trung”, mã số NVQG-2019/ĐT.06 do TS. Võ Văn Hưng và ThS. Nguyễn Hồng Phương, Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Quảng Trị đồng chủ nhiệm đề tài nhánh 

- Theo Quyết định số  402/QĐ-ĐHNL ngày 19/05/2023;

- Chủ nhiệm đề tài nhánh và các thành viên;

- CBGV quan tâm.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Ba,
30-05-2023:
Thứ Ba, 30-05-2023 14:00

Hội nghị Ban Thường vụ Công đoàn Đại học Huế

- Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH;

- Thành viên Tiểu ban nhân sự chuẩn bị Đại hội VI Công đoàn Đại học Huế  theo Quyết định số 421/QĐ-CĐ, ngày 19/4/2023 củaBan Thường vụ Công đoàn Đại học Huế.

Phòng họp I.7 Đại học Huế, 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Ba, 30-05-2023 14:00

Họp Đảng ủy

- Các đồng chí Đảng ủy viên;

- Chuyên viên VP Đảng ủy.

Phòng họp số 03

Bí thư Đảng ủy, Trần Thanh Đức
Thứ Tư,
31-05-2023:
Thứ Tư, 31-05-2023 08:00

Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Đại học Huế
1. Từ 08g00 - 08g45: Hội nghị cán bộ chủ chốt;
2. Từ 09g00 - 09g45: Hội nghị Ban Chấp hành;
3. Từ 10g00 -10g30:  Hội nghị Ban Thường vụ;
4. Từ 10g45 - 11g30: Hội nghị Ban Chấp hành.

1. - Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH đương nhiệm;

- Chủ tịch các CĐCS trực thuộc.

2. Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH.

3. Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn ĐHH.

4. Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn ĐHH.

Phòng họp I.2 Đại học Huế, số 01 Điện Biên Phủ

Chủ tịch Công đoàn Đại học Huế
Thứ Tư, 31-05-2023 14:00

Họp triển khai tổng kết năm học 2022-2023; đánh giá, xếp loại chất lượng đối với đơn vị, VC, NLĐ và thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

- Hiệu trưởng;

- Các Phó hiệu trưởng;

- Trưởng các đơn vị;

- Phó trưởng Phòng TC,HC&CSVC; Phó trưởng Phòng KH, HTQT&TTTV.

Phòng họp số 03

Hiệu trưởng - Trần Thanh Đức
Thứ Năm,
01-06-2023:
Thứ Năm, 01-06-2023 15:00

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu đặc trưng phát quang và khả năng điều chỉnh màu bức xạ của vật liệu Ca2Al2SiO7 pha tạp các nguyên tố đất hiếm định hướng ứng dụng trong nông nghiệp” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-154 do TS. Đỗ Thanh Tiến làm chủ nhiệm 

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa CK&CN.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Năm, 01-06-2023 16:00

Tổ chức Chương trình chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

- Đại biểu mời;

- Ban tổ chức;

- Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn trường;

- Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

- Nữ công các đơn vị;

- Các cháu thiếu niên, nhi đồng là con của VC,NLĐ Nhà trường.

- VC, NLĐ quan tâm.

 

Nhà Đa chức năng Trường Đại học Nông Lâm

Trưởng Ban tổ chức
Thứ Sáu,
02-06-2023:
Thứ Sáu, 02-06-2023 08:00

Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu chính thức đề tài: “Nghiên cứu các biện pháp sinh học quản lý nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki Smiley) tại Thừa Thiên Huế” thuộc đề tài KH&CN cấp Đại học Huế, mã số: DHH2021-02-150 do TS. Trần Thị Hoàng Đông làm chủ nhiệm 

- Theo Quyết định;

- Chủ nhiệm và thành viên đề tài;

- Đại diện BCN khoa Nông học.

Phòng họp số 03

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Sáu, 02-06-2023 14:00

Hội đồng thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ cho lớp cao học Nuôi trồng thủy sản 27

- Hội đồng theo Quyết định: 374-QD-DHNL-8-5-2023;

- Lớp cao học Nuôi trồng thủy sản 27;

- Người quan tâm.

Phòng họp số 04

Chủ tịch Hội đồng
Thứ Bảy,
03-06-2023:
Thứ Bảy, 03-06-2023 Không có lịch công tác
Chủ Nhật,
04-06-2023:
Chủ Nhật, 04-06-2023 Không có lịch công tác
Cập nhật lúc 10:53 2023-05-28