Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Làm việc với Tập đoàn THAGRICO...

Từ ngày 06/04 đến ngày 08/04/2022, Đoàn công tác trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) do PGS.TS. Trần Thanh Đức,...

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai kiểm tra...

Ngày 23/03/2022,  Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Gia Lai đã tổ chức đoàn kiểm tra định kỳ tiến độ thực hiện...

Tập huấn trực tuyến về đối xử nhân đạo với động vật dùng cho...

Trong khuôn khổ hoạt động của dự án “Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực Một sức khỏe cho thế hệ tương lai...

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ Nông nghiệp...

Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động...

Tạp chí KH&CNNN: Xuất bản Tập 6 Số 1 năm 2022

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kính gửi đến quý độc...

Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ 27-29/4/2022

Hội nghị Chăn nuôi Thú y toàn quốc 2021 sẽ diễn ra từ 27-29/4/2022 tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (số...

Đoàn công tác Quỹ Nafosted kiểm tra tiến độ thực hiện đề tài và...

Theo kế hoạch hàng năm, để tổng hợp số liệu đối với đề tài kết thúc và đang trong thời gian thực hiện làm...

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động...

Chiều ngày 18/2/2022, tại trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên...

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học “Hoàn thiện pháp luật về đất...

Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức Hội thảo khoa học...

Hội thảo tổng kết chương trình “Điều tra sinh kế của hộ gia đình...

Sáng ngày 26.01.2022, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ Nông Lâm Nghiệp (CARD), Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL),...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm