Thông báo của phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế về...

Căn cứ Công văn số 1263/BGDĐT-KHCNMT ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Thông báo về việc đăng ký đề xuất thực hiện dự án ươm mầm...

Định hướng chung: Dự án ươm mầm công nghệ và khởi nghiệp của sinh viên năm 2019 là loại nhiệm vụ KH&CN của sinh...

Hội thảo quốc gia về nhiên cứu ứng dụng cơ khí công nghệ đáp...

Sáng ngày 6/4, trường Đại học Nông lâm Huế tổ chức Chương trình hội thảo quốc gia về nhiên cứu ứng dụng cơ khí...

Seminar: “Những thách thức của Nông nghiệp Việt Nam và Cơ hội phát triển...

Sáng ngày 2.4.2019, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức hội thảo chia sẻ “Những thách thức...

Trải nghiệm Edufarm

Sáng ngày 29.3.2019, Trung tâm GDKNS Hoàn Năng Huế phối hợp cùng Trang trại sinh học trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (BioFarm)...

Danh mục đề tài, dự án hợp tác quốc tế đã và đang thực...

TT TÊN ĐỀ TÀI/ DỰ ÁN CHỦ TRÌ KINH PHÍ HOÀN THÀNH 1 Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò...

Tập huấn TOT4 theo dự án REACT với chủ đề “Ảnh hưởng biến đổi...

Sáng ngày 16.03.2019, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã tổ chức Tập huấn TOT4 với chủ đề “Ảnh hưởng...

Thông báo về việc Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên và...

Căn cứ Bản thoả thuận Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái...

Làm việc với công ty AUREOLE CSD Inc, Nhật Bản

Vào sáng ngày 15.03.2019, Khoa Cơ Khí Công Nghệ đã có buổi làm việc với công ty AUREOLE CSD Inc. Tham dự buổi làm việc...

Bài viết mới

25,322Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm