Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp xuất bản Tập 8 số 2 năm 2024

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trân trọng thông báo đến quý độc giả Số mới của Tạp chí (Tập 8, Số 2 năm 2024) được xuất bản.

Quý độc giả vui lòng truy cập tại: https://tapchidhnlhue.vn

Ngày 05 tháng 07 năm 2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 22/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023. Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tính điểm như sau:

  • Hội đồng liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp: 0,75 điểm; (Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng liên ngành Chăn nuôi-Thú y-Thủy sản: 0,75 điểm(Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 0,25 điểm; (Xem chi tiết tại đây)
  • Hội đồng ngành Sinh học: 0,25 điểm. (Xem chi tiết tại đây)

Tòa soạn tạp chí tiếp tục nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế.

Tòa soạn Tạp chí kính mời các nhà khoa học tiếp tục gửi bài đăng có chất lượng cho Tạp chí.

Vui lòng xem Thư mời viết bài, Thể lệ gửi bài, Hướng dẫn Gửi bài trực tuyến sau:

  1. Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp
  2. Thể lệ gửi bài
  3. Hướng dẫn Gửi bài đăng trực tuyến

Mọi thắc mắc và hỗ trợ vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc liên hệ: 0234.3522202

Trân trọng cám ơn.