Tạp chí KH&CN NN được tăng điểm trong Danh mục tạp chí khoa học tính điểm năm 2024 đối với Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp – Lâm nghiệp và Hội đồng giáo sư ngành Sinh học

Ngày 05 tháng 07 năm 2024, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 25/QĐ-HĐGSNN về phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024. Trong đó, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế được tăng điểm đối với

Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp: 1,0 điểm (Xem chi tiết tại đây) và Hội đồng giáo sư ngành Sinh học: 0,5 điểm (Xem chi tiết tại đây).

Cùng với đó, các Hội đồng khác của Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trong Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2024, cụ thể:

  • Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi – Thú y – Thủy sản: 0,75 điểm (Xem chi tiết tại đây);
  • Hội đồng giáo sư liên ngành Hóa học – Công nghệ thực phẩm: 0,25 điểm (Xem chi tiết tại đây);

Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp được cấp giấy phép hoạt động báo in số 114/GP-BTTTT ngày 15/03/2017 của Bộ trưởng Bộ thông tin và Truyền thông. Mã số chuẩn quốc tế của tạp chí là ISSN 2588-1256. Từ tháng 03 năm 2017 đến nay, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã xuất bản được 23 số với 460 bài báo. Tạp chí luôn cấp mã định danh tài liệu số (Digital Object Identifiers – DOI) của từng bài báo khi được xuất bản. Công tác thẩm định bài báo được chú trọng với sự tương tác trực tuyến trên phần mềm tạp chí giữa Ban biên tập tạp chí, cán bộ phản biện, thẩm định và tác giả. Ngoài ra, phần mềm quản lý tạp chí được nâng cấp phiên bản mới. Bên cạnh đó, Tạp chí đã sử dụng phần mềm kiểm tra sự trùng lặp (đạo văn) cho từng bản thảo trước khi bản thảo được đưa vào quy trình bình duyệt (Trong đó, sự kiểm tra trùng lặp (đạo văn) cho từng bản thảo <=20% thì mới được chấp nhận). Có thể nói, quy trình từ khi nhận bài đến khi đăng bài báo hoàn toàn trực tuyến.

Với mục tiêu hướng đến một tạp chí uy tín, chất lượng và có nét đặc trưng riêng về lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, Tòa soạn tạp chí tiếp tục nhận đăng các bài báo công bố kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học, lý luận và thực tiễn thuộc các lĩnh vực khoa học và công nghệ nông nghiệp, tài nguyên, môi trường và các lĩnh vực liên quan khác chưa xuất bản ở trong nước và quốc tế.

Quý nhà khoa học vui lòng xem Thư mời gửi bài, Thể lệ gửi bài, Hướng dẫn Gửi bài trực tuyến sau:

  1. Thư mời gửi bài đăng Tạp chí số mới
  2. Thể lệ gửi bài
  3. Hướng dẫn Gửi bài đăng trực tuyến

Mọi thắc mắc và hỗ trợ vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc liên hệ: 0234.3522202

Trân trọng cám ơn.