Công tác tiếp công dân

 1. Công tác tiếp công dân
  – Lịch tiếp công dân: 01 ngày/tháng (Vào tuần cuối hằng tháng theo lịch công tác của Trường).
  – Địa điểm tiếp công dân: Phòng I.20 – Tòa nhà hành chính (Phòng làm việc của Phó hiệu trưởng Nguyễn Hữu Văn).
  – Tiếp công dân hằng ngày tại phòng I.11 – Tòa nhà hành chính (Bộ phận Thanh tra và Pháp chế, phòng Khảo thí, Bảo đảm chất lượng giáo dục, Thanh tra và Pháp chế).
 1. Thông tin đường dây nóng
  – PGS.TS Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng, SĐT: 0914620009
  – ThS. Lê Trọng Thực, Phó trưởng phòng, phòng KT, BĐCLGD, TT và PC, SĐT: 0983043729