Đăng ký, đề xuất đề tài, dự án KHCN cấp tỉnh Quảng Trị thực...

Sở khoa học và Công nghệ Quảng Trị thông báo đến các tổ chức, cá nhân quan tâm đăng ký, đề xuất đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2013 như sau:

Hội thảo “Kết quả nghiên cứu về Nuôi thuỷ sản kết hợp tại Thừa...

Nhằm báo cáo kết quả hoạt động và kết quả nghiên cứu thuỷ sản trong khuôn khổ Dự án 2 chương trình VLIR-IUC (2012-2018)...

Hướng dẫn thủ tục quản lý hoạt động Hợp tác quốc tế

Hướng dẫn về Thủ tục quản lý hoạt động Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Nông Lâm

Nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế “Nghiên cứu điều...

Sáng ngày 9/4/2018, tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế đã diễn ra buổi nghiệm thu chính thức đề tài KH&CN cấp Đại học Huế.

Thông báo về hội thảo chuyên đề trực tuyến của Đại học Kyoto năm...

Trường Đại học Kyoto, Nhật Bản có thông báo hội thảo trực tuyến về chuyên đề “Education and Research in Global Environmental Studies in...

Tác giả Shoichi Uchiyama và các buổi nếm thử côn trùng

Shoichi Uchiyama là một chuyên gia nghiên cứu về ẩm thực sâu bọ, đồng thời là tác giả của cuốn sách nấu ăn có món bánh shusi côn trùng đã nổi tiếng khắp cả thế giới. Ông đã tổ chức nhiều buổi nếm thử côn trùng trong các nhà hàng trên khắp đất nước Nhật Bản để khuyến khích nhiều người ăn côn trùng .

Khoa Cơ khí – Công nghệ tập huấn tại Quãng Ngãi

Trong ba ngày 16, 17 và 18/10 vừa qua, tại Trạm Khuyến nông huyện Sơn Tịnh, Khoa Cơ khí Công nghệ - Trường Đại học Nông Lâm Huế, Trung tâm nghiên cứu và Chuyển giao công nghệ cơ điện nông nghiệp miền Trung phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị đầu bờ và tập huấn kỹ thuật "Xây dựng một số mô hình nông hộ áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong cơ giới hoá quá trình sản xuất và chế biến nông sản theo hướng CNH-HĐH trên địa bàn Sơn Tịnh, Quảng Ngãi" dưới sự chủ trì của TS. Đinh Vương Hùng cho nông dân trên địa bàn huyện Sơn Tịnh.

Công bố kết quả nghiên cứu: “Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề...

Tên đề tài luận án tiến sĩ: "Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền...

Thông báo Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á- Úc lần thứ 15

Hội Chăn nuôi Việt Nam là thành viên của Hội Khoa học Chăn nuôi Á – Úc từ năm 1992. Hội nghị Khoa học Chăn nuôi Á- Úc được tổ chức 2 năm một lần, lần lượt ở các quốc gia thành viên.

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm