Danh mục đề tài, dự án liên kết đã và đang thực hiện

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN LIÊN KẾT

STT Tên nhiệm vụ KH&CN Thời gian Chủ nhiệm đề tài
1 Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết chậm hồ tiêu tỉnh Quảng Trị 2011-2013 PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường
2 Khai thác và phát triển nguồn gen khoai môn Phú Thọ; Khoai sọ Vĩnh Linh và Hà Tĩnh, Khoai sọ muộn Yên Thế; Củ Từ Bơn Nghệ An 2012-2016 PGS.TS. Trần Thị Lệ
3 Thử nghiệm mô hình sản xuất một số giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) ở Thừa Thiên Huế
Mã số: TTH.2010-KX.04
2012-2014 PGS.TS. Trần Đăng Hòa
4 Xây dựng mô hình ứng dụng các giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng chế biến, tiêu thụ sản phẩm măng ở Gia Lai
Mã số: KC-GL-10(2012)
2012-2013 TS. Nguyễn Văn Toản
5 Xây dựng mô hình và chuyển giao công nghệ chế biến phế phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn chăn nuôi bò
Mã số: BĐ-HPA/14/2012/ACP
2012-2013 PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn
6 Ứng dụng và chuyển giao quy trình công nghệ phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa bằng phương pháp sinh học sử dụng bọ đuôi kìm
Mã số: BĐ-HPA/01/2010/ACP
Quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh, chết chậm hại cây Hồ Tiêu
Mã số: 10/ACP/GL.HPA-2012
2012-2013
2012-2013
PGS.TS. Trần Đăng Hòa
ThS. Lê Văn Chánh
7 Xây dựng mô hình sản xuất giống lạc TK10 kháng bệnh héo xanh ở Thừa Thiên Huế
Mã số: THH-SKHCN
2013-2015 Lê Như Cương
8 Khảo nghiệm một số giống sắn có triển vọng và xây dựng qui trình kỹ thuật thâm canh thích hợp trên các vùng sinh thái của tỉnh Thừa Thiên Huế
Mã số: TTH.2014-KC.13
2014-2016 TS. Nguyễn Viết Tuân
9 Nghiên cứu quy trình nuôi vỗ và thử nghiệm kích thích sinh sản nhân tạo cá Ong Bầu (Rhyncopelates oxyrhynchus Termminck&Schlegel,1842) tại Thừa Thiên Huế
Mã số: TTH.2015-KC.01
2015-2017 TS. Lê Văn Dân
10 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleiferaLamk) phù hợp trên địa bàn thành phố Huế 2015-2016 PGS.TS. Trần Thị Thu Hà
11 Nghiên cứu giải pháp và xây dựng mô hình an toàn dịch bệnh Lở mồm long móng ở gia súc và Tai xanh ở lợn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 2015-2017 PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả
12 Sản xuất thử nghiệm tinh bột nghệ trên dây chuyền thiết bị công nghệ quy mô 30kg tinh bột nghệ/ ngày tại tỉnh Quảng Trị 2016-2018 TS. Nguyễn Văn Toản
13 Nghiên cứu ứng dụng các chế phẩm nano trong chăn nuôi lợn, bò và tôm
Hợp phần III
2017-2018 TS. Mạc Như Bình
14 Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra Zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang 2017-2020 TS. Nguyễn Hồ Lam
15 Ứng dụng khoa học công nghệ trong trồng các giống ớt cay chất lượng cao tại thị xã Hương Trà 12/2017-5/2018 ThS. Lê Khắc Phúc
16 Ứng dụng công nghệ đèn LED trong trồng hoa cúc giống Pha lê vụ Đông Xuân 2017-2018 tại Thị xã hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế 11/2017-4/2018 ThS. Trần Nguyên Thảo
17 Chuyển giao quy trình sản xuất giống cá Rô đầu vuông quy mô nông hộ tại thị xã Hương Trà 2017-2018 TS. Lê Văn Dân