Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư mới nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và...

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Hoàng Bích Thủy

Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Dương Thanh Ngọc

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh năm 2018

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2018 như sau:

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Lê...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Lê Công Nam

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CƠ BẢN

Danh mục đề tài nghiên cứu khoa học cơ bản

Các Hiệp ước, Nghị định thư đã ký kết

Các Hiệp ước, Nghị định thư đã ký kết trong các năm qua

Các biểu mẫu quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại...

CÁC BIỂU MẪU QUẢN LÝ ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ
(Kèm theo Quyết định số 964 /QĐ-ĐHH ngày 05 tháng 8 năm 2015 của Giám đốc Đại học Huế)

Bài viết mới

25,075Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm