Tăng cường thúc đẩy xuất bản khoa học giai đoạn 2021-2025 tại Trường Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên...

Đại dịch Covid-19 và cơ hội cho nông sản Việt

Đại địch viêm phổi cấp Covid-19 bộc phát vào đầu năm 2020 đã làm gần 60 triệu người nhiễm bệnh và hơn 1,4 triệu...

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp...

Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động...

Tạp chí KH&CNNN ra mắt Tập 4, Số 2 năm 2020

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kính thông báo đến quý...

Thông Báo Hội nghị Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2021

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 1. Mục đích hội nghị Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn...

Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc...

Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực...

7 giải pháp, công trình nghiên cứu của trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Sáng ngày 09.11.2019, tại Hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế phối hợp với...

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm, ĐH...

Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được...

Quyết định về việc thành lập và bổ nhiệm các chức danh của 28...

Căn cứ thông tư số 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy...

Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Đa dạng các loài động vật...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF), xin trân trọng thông báo, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm