Nhóm nghiên cứu mạnh với hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và...

Cùng với đào tạo, nghiên cứu khoa học trở thành hoạt động cốt lõi của giáo dục đại học. Chính vì vậy, việc hình...

Kiểm tra tiến độ đề tài cấp trường trọng điểm

Sáng ngày 19.3.2021, phòng KH,HTQT&TTTV đã tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài cấp trường trọng điểm: “Đánh giá và đề xuất cải...

Tăng cường thúc đẩy xuất bản khoa học giai đoạn 2021-2025 tại Trường Đại...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực khoa học kỹ thuật chất lượng cao, nghiên...

Đại dịch Covid-19 và cơ hội cho nông sản Việt

Đại địch viêm phổi cấp Covid-19 bộc phát vào đầu năm 2020 đã làm gần 60 triệu người nhiễm bệnh và hơn 1,4 triệu...

Thư mời viết bài cho Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp...

Tạp chí Khoa học & Công nghệ nông nghiệp Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hoạt động theo Giấy phép hoạt động...

Tạp chí KH&CNNN ra mắt Tập 4, Số 2 năm 2020

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kính thông báo đến quý...

Thông Báo Hội nghị Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2021

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 1. Mục đích hội nghị Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn...

Thông báo đề xuất đề tài, nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp quốc...

Căn cứ Công văn số 1142/BGDĐT-KHCNMT ngày 31/3/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá tình hình thực...

7 giải pháp, công trình nghiên cứu của trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Sáng ngày 09.11.2019, tại Hội trường Đại học Huế, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Thừa Thiên Huế phối hợp với...

Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp, trường ĐH Nông Lâm, ĐH...

Căn cứ theo quyết định số 29/QĐ-HĐGSNN ngày 10 tháng 07 năm 2019 về việc phê duyệt Danh mục tạp chí khoa học được...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm