Thông báo Hội thảo khoa học quốc tế “Đa dạng các loài động vật...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế (HUAF), xin trân trọng thông báo, từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 27 tháng 9...

Thông báo về việc đăng ký đề xuất thực hiện dự án ươm mầm...

Định hướng chung: Dự án ươm mầm công nghệ và khởi nghiệp của sinh viên năm 2019 là loại nhiệm vụ KH&CN của sinh...

Thông báo về việc Đăng ký đề xuất đề tài NCKH giảng viên và...

Căn cứ Bản thoả thuận Dự án “Đánh giá bản chất của quá trình chuyển đổi rừng ở Việt Nam, dịch vụ sinh thái...

Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải...

Ngày 16.01.2019,  hội thảo khởi động dự án "MIRSA-3 về Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải khí gây hiệu ứng...

DANH SÁCH BÀI BÁO TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC QUỐC TẾ UY TÍN ...

TT TÊN BÀI BÁO TÁC GIẢ TẠP CHÍ I. ISI 1 Enlarging the monotypic Monocarpieae (Annonaceae, Malmeoideae): recognition of a second genus from Vietnam informed by morphology and molecular phylogenetics Tanawat...

Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ...

Tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư mới nhất

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và...

Danh mục đề tài cơ sở Đại học Huế đã và đang thực hiện

DANH MỤC ĐỀ TÀI KH&CN CẤP ĐẠI HỌC HUẾ STT Tên đề tài Thời gian Chủ nhiệm 1 Nghiên cứu khả năng phát hiện tốn dư kháng sinh trong các...

Danh mục đề tài, dự án liên kết đã và đang thực hiện

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN LIÊN KẾT STT Tên nhiệm vụ KH&CN Thời gian Chủ nhiệm đề tài 1 Xây dựng và chuyển giao qui trình quản lý tổng hợp bệnh...

Danh mục đề tài nghiên cứu cấp Bộ đã và đang thực hiện

 STT Tên nhiệm vụ Thời gian Chủ nhiệm 1 Nghiên cứu gây trồng một số loài cây rừng vùng ngập mặn ven biển trung Trung bộ Mã số: B2011-DHH-03 2011-2012 ThS....

Bài viết mới

27,189Thành viênThích
2Người theo dõiĐăng Ký

Bài viết được quan tâm