Kiểm tra tiến độ đề tài cấp trường trọng điểm

Sáng ngày 19.3.2021, phòng KH,HTQT&TTTV đã tổ chức kiểm tra tiến độ đề tài cấp trường trọng điểm: “Đánh giá và đề xuất cải tạo không gian kiến trúc cảnh quan trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế giai đoạn 2020-2025” do TS. Nguyễn Thị Hồng Mai làm chủ nhiệm. Đây là đề tài được Ban giám hiệu trường đặt hàng cho khoa Lâm nghiệp và nhóm nghiên cứu với mục tiêuxây dựng cảnh quan kiến trúc xanh phù hợp với quy hoạch cảnh quan chung trong khu vực, đồng thời tạo được một vườn thực vật để phục vụ việc học tập và nghiên cứu khoa học cho sinh viên các ngành có liên quan.

Dự kiến đến khi nghiệm thu, nhóm nghiên cứu sẽ bàn giao các sản phẩm cho phòng TCHC&CSVC quản lý và sử dụng: cảnh quan đã được cải tạo trong khuôn viên trường, 1 bản thiết kế và 1 bản quy hoạch hệ thống cây xanh trong khuôn viên trường.

Báo cáo tiến độ tại phòng họp
Kiểm tra sản phẩm: thảm thực vật trước giảng đường A
Kiểm tra sản phẩm: thảm thực vật trước giảng đường