Hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ NCS Kiều Thị Huyền – NCS đầu tiên được đào tạo theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

Sáng ngày 18.3.2021, tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Kiều Thị Huyền, ngành Nuôi trồng thủy sản với đề tài luận án: “Nghiên cứu đặc điểm phân bố, hình thành và đa dạng di truyền của cá Chình hoa (Anguilla marmorata Quoy & Gaimard, 1824) ở Thừa Thiên Huế”.

Toàn cảnh Hội đồng bảo vệ luận án
Toàn cảnh Hội đồng bảo vệ luận án

Được biết đây là NCS đầu tiên được đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/04/2017. Theo Thông tư 08, người dự tuyển phải là tác giả chính hoặc đồng tối thiểu 1 bài báo liên quan đến lĩnh vực hoặc đề tài nghiên cứu dự kiến đăng trên các tạp chí thuộc danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành hoặc 1 báo cáo đăng tại kỷ yếu của các hội nghị, hội thảo khoa học trong hoặc ngoài nước. Bên cạnh đó, để đủ điều kiện đăng ký đánh giá luận án NCS phải có ít nhất 2 bài báo được công bố về kết quả nghiên cứu của luận án trong đó có 01 bài đăng trên tạp chí khoa học thuộc danh mục các tạp chí ISI-Scopus hoặc đã công bố tối thiểu 02 báo cáo bằng tiếng nước ngoài trong kỷ yếu hội thảo quốc tế có phản biện hoặc 02 bái báo đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài có phản biện.

NCS Kiều Thị Huyền – NCS đầu tiên được đào tạo trình độ Tiến sĩ theo Thông tư 08/2017/TT-BGDĐT

Phải khẳng định rằng, đào tạo tiến sĩ là bậc đào tạo cao nhất trong giáo dục đại học, là đào tạo tinh hoa, đào tạo những nhà khoa học, những nhà nghiên cứu, do đó phải chuẩn từ chất lượng đầu vào, đảm bảo cơ chế thải loại trong quá trình đào tạo và đạt chuẩn chất lượng đầu ra cũng như phải có tính hội nhập trong bối cảnh thế giới hiện nay. Chính vì vậy, trường ĐHNL, ĐHH đã chủ động xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ NCS, người hướng dẫn trong việc công bố quốc tế, gắn các đề tài nghiên cứu của nghiên cứu sinh và người hướng dẫn với các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, xây dựng. Trường ĐHNL, ĐHH cũng chú trọng nâng cao trình độ giảng viên, chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định thương hiệu đào tạo chất lượng cao của Nhà trường trong thời gian sắp tới.