Thông báo về việc tổ chức lễ khai giảng các lớp Cao học, Nghiên cứu sinh khóa 29 và lễ bế giảng, trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ, Đại học đợt 1 năm 2024