Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho Nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Lan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho:

Nghiên cứu sinh Phạm Thị Phương Lan, ngành Nuôi trồng thủy sản, với đề tài: “Nghiên cứu sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn cho cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế”.

Thời gian: 8h00 ngày 22 tháng 3 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.