Thông báo số 2: Về việc tổ chức Lễ khai giảng các lớp cao học K29, nghiên cứu sinh khóa 2023-2024 và Lễ bế giảng, trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ, đại học đợt 1 năm 2024