Thông tin bảo vệ cấp cơ sở NCS Trần Vinh Phương, ngành Nuôi trồng thủy sản

Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất C-type lectin bằng công nghệ DNA tái tổ hợp và ứng dụng trong phòng và trị bệnh hoại tử gan tụy cấp (Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease – AHPND) trên tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei)”.

Nghiên cứu sinh: Trần Vinh Phương
Ngành: Nuôi trồng thủy sản
Mã số:  9620301
Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Thời gian: 8h00′ ngày 26 tháng 6 năm 2024.

Địa điểm: Phòng họp số 04 Trường Đại học Nông Lâm, 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.