Tạp chí KH&CNNN ra mắt Tập 4, Số 2 năm 2020

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế kính thông báo đến quý độc giả Danh mục bài báo khoa học Tập 4 số 2 năm 2020 của Tạp chí vừa được xuất bản online tại địa chỉ: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/10

Đặc biệt, các bài báo xuất bản trong số này đã có mã số định danh quốc tế (DOI).

Quý độc giả có thể gửi bài đăng Tạp chí online tại: http://tapchi.huaf.edu.vn/…/navigationM…/view/huongdanguibai

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ theo địa chỉ email: tapchidhnl@.huaf.edu.vn.