Danh sách sinh viên xác nhận nhập học học bạ đợt 1

Sau khi kiểm tra kết quả học tập THPT, Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế xác nhận lại danh sách trúng tuyển và có gắn mã số sinh viên như sau

[table id=30 /]