Thông báo xác nhận nhập học đối với thí sinh đạt sơ tuyển học bạ đợt 1 năm 2021

Xem danh sách thí sinh đạt sơ tuyển học bạ đợt 1 năm 2021 tại đây