Thông Báo Hội nghị Chăn nuôi – Thú y toàn quốc 2021

  THÔNG BÁO HỘI NGHỊ KHOA HỌC CHĂN NUÔI - THÚ Y TOÀN QUỐC 2021 1. Mục đích hội nghị Hội nghị Khoa học Chăn nuôi-Thú y toàn...

Thông báo thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2019-2020

0
Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu...

Thông báo tạm thời nghỉ học trên lớp kể từ ngày 9/3/2020

0
Căn cứ Thông báo số 301 / ĐH - VP ngày 08 tháng 3 năm 2020 của Đại học Huế về việc học tập...

Thông báo về việc chuẩn bị cho sinh viên trở lại học tập

Để chuẩn bị đón sinh viên trở lại học tập, Đại học Huế đề nghị các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ sau...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết tháng 02 năm...

Thực hiện Công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 2 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23.02.2020

0
Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thu học phí chính quy học kỳ I năm 2018-2019

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu...

Thông báo Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình...

Trường Đại học Nông Lâm Huế điều chỉnh ngày thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và Văn...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm