Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết tháng 02 năm 2020

Thực hiện Công văn 432/BGDĐT-GDTC ngày 14 tháng 2 về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh Covid-19, Đại học Huế đề nghị các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau đây:

1. Thông báo cho sinh viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2 năm 2020.
2. Trong quá trình sinh viên tạm nghỉ học, các đơn vị tăng cường kết nối, giữ liên lạc với sinh viên và gia đình sinh viên (thông qua giảng viên, cố vấn học tập bằng các hình thức phù hợp như email liên lạc, điện thoại…) để phối hợp quản lý, nhắc nhở sinh viên hạn chế đi khỏi nơi cư trú, không tham gia các hoạt động giao lưu, tụ tập nơi đông người, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của ngành y tế và địa phương.
3. Chủ động triển khai các hình thức, phương pháp giảng dạy, học tập trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải các tài liệu, bài giảng giúp sinh viên tự học, tự nghiên cứu, duy trì động lực học tập của sinh viên.

Xem toàn văn thông báo tại file đính kèm.