Thông báo về việc thu học phí bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến sinh viên có tên trong danh sách tham dự xét tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024 ( đợt 2 năm học 2023-2024) nộp bổ sung học phí kỳ I năm học 2023-2024 (Có danh sách đính kèm).

  • Thời gian nộp: từ ngày 18 tháng 03 năm 2024 đến ngày 22 tháng 03  năm 2024.
  • Hướng dẫn nộp

+  Nộp học phí bằng tiền mặt: Tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2, phòng cuối cùng phía bên tay phải dãy nhà Hành chính, cửa hướng ra cổng trường);

+  Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng: Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/.

Chi tiết thông báo và danh sách sinh viên vui lòng xem tại: Thông báo thu học phí bổ sung các SV xét TN đợt 19.03.2024

+   Sinh viên có tên trong danh sách trên nộp đủ học phí mới đủ điều kiện tốt nghiệp.