Thanh toán học phí

Ngoài việc nộp học phí trực tiếp tại phòng KHTC của trường, sinh viên có thể sử dụng các hình thức nộp trực tuyến qua ngân hàng.

STT Các hình thức Ghi chú
1 HUAF – Nộp tại trường Nộp tại phòng KHTC
2 Ngân hàng Agribank Click để Xem hướng dẫn
– Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch Agribank
– ATM của Agribank
– SMS Banking, Agribank E-Mobile Banking của Agribank
– Internet Banking trên Website Agribank
– Phần mềm nội bộ của Agribank
3 Ngân hàng BIDV
– Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch BIDV Click để xem hướng dẫn
– Online (qua dịch vụ BIDV E-banking) Click để xem hướng dẫn
– Smartbanking (qua ứng dụng BIDV mobile) Click để xem hướng dẫn
– ATM của BIDV Click để xem hướng dẫn
4 Ngân hàng Vietcombank (VCB)  
– VCB Online (qua cổng thanh toán VNPay) Click để xem hướng dẫn

Khi sử dụng qua hệ thống của các ngân hàng, sinh viên nộp các khoản phí theo quy định.