Trang chủ Tags Khtc

Tag: khtc

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm...

0
Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên  nộp học phí học kỳ I năm học 2023-2024...

Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm...

0
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ I năm học...

Thông báo về việc thu nộp Bảo hiểm y tế sinh...

0
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo nội dung thu bảo hiểm y tế sinh viên áp dụng từ 01/7/2023 cụ...

Thông báo về việc trả lại học phí thừa cho sinh...

0
Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo về việc chi trả lại học phí thừa năm học 2022-2023 do...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ...

0
Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí học...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ...

0
Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí học...

Thông báo thu học phí bổ sung Khóa 56 học kỳ...

0
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ...

0
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định...

Thanh toán học phí

Ngoài việc nộp học phí trực tiếp tại phòng KHTC của trường, sinh viên có thể sử dụng các hình thức nộp trực tuyến...

Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ...

0
Căn cứ Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 21 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm