Thông báo về việc thu học phí học kỳ I năm học 2023-2024

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ I năm học 2023-2024 như sau:

  1. Mức thu học phí

Thực hiện theo Quyết định số 651/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 08  năm 2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2023-2024;

  1. Thời gian nộp: từ ngày 15 tháng 09 năm 2023 đến ngày 31 tháng 10 năm 2023.
  2. Hướng dẫn nộp
    • Nộp học phí bằng tiền mặt:
  • Tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2, phòng cuối cùng phía bên tay phải dãy nhà Hành chính, cửa hướng ra cổng trường);
  • Vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần;
  • Buổi sáng từ 8h00 đến 10h30 ;
  • Buổi chiều từ 14h00 đến 16h.

3.2.  Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng

Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/.

  1. Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ bị xử lý theo quy định.

Xem chi tiết thông báo tại link:TB THU HP K1.2023-2024

Xem Quyết định số 651/QĐ-ĐHNL: QĐ MỨC THU HP K1.2023-2024