Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2022-2023

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí học kỳ II năm học 2022-2023:

  1. Mức thu học phí
  • Thực hiện theo Quyết định số 640/QĐ-ĐHNL ngày 14 tháng 09 năm 2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2022-2023;
  • Khi có văn bản hướng dẫn của cấp trên về thực hiện “Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục và đào tạo công lập năm học 2022-2023” nhà trường sẽ điều chỉnh bù trừ học phí phải nộp tại kỳ II năm học 2022-2023 hoặc học kỳ I năm học 2023-2024.
  1. Thời gian nộp: từ ngày 22 tháng 02 năm 2023 đến ngày 24 tháng 03 năm 2023.
  2. Hướng dẫn nộp

3.1. Nộp học phí bằng tiền mặt: Tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 giảng đường A, phòng A8) vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (buổi sáng từ 8h00 đến 10h30 buổi chiều từ 14h00 đến 16h).

Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đi nộp học phí.

3.2.  Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng

Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/.

  1. Sinh viên không đóng học phí:

       Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại: TB 37 Vv thu hp chính quy kỳ 2.22-23