Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan đào tạo 1 năm 2023

Chiều ngày 16/02/2023, tại Phòng họp 3 trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học huế (ĐHH) đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối các cơ quan đào tạo 1 năm 2023. Hội nghị được diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Trưởng Khối Thi đua Đào tạo 1 năm 2023 và PGS.TS. Nguyễn Khoa Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Phó Trưởng khối thi đua Đào tạo 1.

Tham dự Hội nghị, về phía Ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế có: Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng Ban; Bà Đinh Thị Hiền, Trưởng phòng Tổng hợp – Hành chính.

Về phía nhà trường có sự tham dự của PGS.TS. Trần Thanh Đức -Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Trưởng Khối thi đua Đào tạo 1; PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng; ThS. Dương Văn Thành, Trưởng phòng TC,HC&CSVC, Trường Đại học Nông Lâm.

Ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo và các Chuyên viên, trực tiếp đảm trách công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị thành viên trong Khối thi đua: Trường Đại học Y Dược, Trường Đại học Kịnh tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Khoa học, Trường Đại học Luật, Trường Đại học Nghệ thuật, Trường Đại học Phú Xuân, Học viện Âm nhạc Huế.

Toàn cảnh Hội nghị
PGS.TS. Trần Thanh Đức -Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Trưởng Khối thi đua Đào tạo 1
Bà Nguyễn Thị Hoài Phương, Phó Trưởng Ban Ban thi đua – Khen thưởng, sở Nội vụ

Hội nghị đã được lắng nghe trình bày nội dung Dự thảo Kế hoạch hoạt động; Nội dung giao ước; Cách chấm điểm và bảng điểm thi đua của Khối Đào tạo 1 năm 2023. Qua đó toàn thể hội nghị tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến về kế hoạch hoạt động của khối thi đua, nội dung giao ước thi đua, cách thức chấm điểm thi đua của Khối đào tạo 1 năm 2023…

Biểu quyết thống nhất tại Hội nghị

Sau khi Chủ trì Hội nghị kết luận thống nhất nội dung, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Khối thi đua lần lượt Ký kết nội dung giao ước thi đua.

Hội nghị kết thúc vào 16h30 cùng ngày.