Thông báo về việc trả lại học phí thừa cho sinh viên năm học 2022-2023

Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo về việc chi trả lại học phí thừa năm học 2022-2023 do thực hiện Nghị quyết số 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên năm cuối chuẩn bị ra trường;
 • Sinh viên và học viên đã tốt nghiệp;
 • Sinh viên đã thôi học ( có Quyết định thôi học).
 • Lưu ý:

         + Học phí thừa của sinh viên còn đang học được chuyển sang kỳ sau;

         + Học phí thừa của sinh viên năm cuối được tính khi sinh viên đã hoàn thành học phí của kỳ 2/2022-2023.

 1. Số tiền chi trả: Xem thông tin học phí phải đóng trên phần mềm Quản lý giáo dục của trường.
 2. Cách thức chi trả:
 • Chuyển khoản vào tài khoản của sinh viên;
 • Lớp trưởng tập hợp thông tin theo lớp và theo mẫu tại mục 6;
 • Chuyển file thông tin vào email: lethimaihuong@huaf.edu.vn.
 1. Thời hạn cung cấp thông tin cá nhân
 • 17 giờ ngày 29/04/2023;
 • Sau thời gian này , nếu sinh viên không cung cấp số tài khoản đúng thì số tiền này sẽ được nộp trả vào Ngân sách nhà nước.
 1. Thời hạn trả lại tiền: Trước ngày 30/05/2023.
 2. Mẫu file điền thông tin: Yêu cầu lập trên file excel. (Chi tiết tại file đính kèm)

Xem chi tiết tại File đính kèm: Thông báo 87 về việc trả lại học phí thừa