Trường Đại học Nông Lâm tổ chức ngày hội Ngày sách Việt Nam 2023

Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 4 năm 2023, Phòng Khoa học, Hợp tác quốc tế và Thông tin thư viện (KH, HTQT&TTTV), trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) sẽ tổ chức Ngày sách Việt Nam năm 2023.
Bên cạnh những đầu sách phục vụ cho chuyên ngành học tập và nghiên cứu của Giảng viên và sinh viên, phòng KH, HTQT&TTTV còn liên kết với Nhà sách Phú Xuân để giao lưu, giới thiệu để sinh viên có cơ hội tiếp cận thêm nhiều đầu sách mới về khởi nghiệp, giáo dục, kỹ năng sống…
Ngày hội sách sẽ diễn ra với nhiều hoạt động như:
– Trưng bày sách nghệ thuât; bán sách mới, sách khởi nghiệp…(19-21/4/2023)
– Bán, tặng sách giáo trình cũ giá ưu đãi; Trưng bày sách mới (20/4/2023)
– Bán sách của thầy cô giá ưu đãi (20/4/2023)
Được biết, điều đặc biệt trong Ngày hội sách năm nay các cán bộ, giảng viên sẽ tham gia đăng ký tặng sách, từ đó sinh viên có thể nhận được sách tặng từ các cán bộ, giảng viên trong nhà trường.