Thông báo về việc thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2022-2023

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí học kỳ II năm học 2022 – 2023 thực hiện theo Nghị quyết số 165/NQ-CP của Chính phủ như sau:

  1. Mức thu học phí
  • Thực hiện theo Quyết định số 191/QĐ-ĐHNL ngày 22 tháng 03 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Quy định về sửa đổi quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 (kèm theo Quyết định)
  1. Thời gian nộp: từ ngày 14 tháng 04 năm 2023 đến ngày 16 tháng 05 năm 2023.
  2. Hướng dẫn nộp

3.1. Nộp học phí bằng tiền mặt: Tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 giảng đường A, phòng A8) vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (buổi sáng từ 8h00 đến 10h30 buổi chiều từ 14h00 đến 16h). Sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đi nộp học phí.

3.2.  Nộp học phí qua tài khoản Ngân hàng

Sinh viên xem hướng dẫn theo đường link: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/.

  1. Sinh viên không đóng học phí:

       Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.

Quyết định 191 ngày 22.03.2023 về thu học phí năm 2022-2023

Quy trình điều chỉnh học phí