Thông báo về việc tạm thu học phí học kỳ II năm học 2023-2024 lần 2

Căn cứ Nghị định số 97/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 08 năm 2021 của Chính phủ về việc Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 36/TB-ĐHNL ngày 20/02/2024 về việc tạm thu học phí kỳ II năm học 2023-2024.

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến sinh viên và học viên chưa nộp học phí kỳ II năm học 2023-2024 như sau:

  • Hoàn thành việc nộp học phí trước ngày 12/04/2024. Sau thời hạn này hệ thống sẽ tự động hủy toàn bộ học phần đã đăng ký của những sinh viên còn nợ học phí kỳ II năm học 2023-2024;
  • Hướng dẫn nộp: Nộp học phí qua Ngân hàng (xem hướng dẫn theo đường link: https://huaf.edu.vn/thanh-toan-hoc-phi/).

Sinh viên nghiệm túc thực hiện thông báo này.

Chi tiết thông báo vui lòng xem thêm tại: TB 72 01.4.2024 TB Tạm thu hp k2.23-24 lần 2