Seminar chuyên đề “Quy tắc 3R trong thiết kế thí nghiệm (Ngẫu nhiên, Lặp lại, Khống chế sự sai khác ban đầu)”

Chiều qua (20.02.2020), trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế  đã tổ chức Seminar chuyên đề “Quy tắc 3R trong thiết kế thí nghiệm (Ngẫu nhiên, Lặp lại, Khống chế sự sai khác ban đầu)”. PGS.TS. Lê Đình Phùng- Giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã chủ trì chương trình. Buổi Seminar đã thu hút cán bộ giảng viên, nghiên cứu viên, học viên cao học của trường tham dự.

Đây được xem là một trong những hoạt động khoa học công nghệ năm 2019-2020. Thông qua buổi chia sẻ học thuật, đây cũng là dịp nhằm nâng cao năng lực xuất bản khoa học cho cán bộ giảng viên, học viên cao học và những người quan tâm trong thời gian tới.