Thông báo Điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và văn bằng hai hệ chính quy, năm 2018

Trường Đại học Nông Lâm Huế điều chỉnh ngày thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên đại học và Văn bằng hai hệ chính quy năm 2018 như sau:

  1. Thời gian thi: ngày 29 và 30/9/2018.
  2. Hạn nộp hồ sơ: nộp hồ sơ đăng ký dự thi đến hết ngày 21/9/2018.
  3. Thí sinh xem danh sách dự thi tại website https://huaf.edu.vn và tại phòng Đào tạo đại học từ ngày 25/9/2018.
  4. Địa điểm thi: tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, địa chỉ số 102 đường Phùng Hưng, phường Thuận Thành, thành phố Huế.

Mọi thông tin liên hệ qua phòng Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm, điện thoại: 0234.3537757, 0234.3538032.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/208-TB-DHNL-677