Thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Ngô Thạch Thảo Ly

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho: Nghiên cứu sinh Ngô Thạch Thảo Ly.

Đề tài: “Nghiên cứu việc tiếp cận và thực hiện các quyền của người sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp”.

Ngành: Quản lý đất đai

Mã số: 9850103

Thời gian: 8h00 ngày 09 tháng 5 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.