Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Phạm Thị Phương Lan

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Họ và tên: Phạm Thị Phương Lan

Ngành: Nuôi trồng thủy sản

Mã số: 9620301

Đề tài: Nghiên cứu sử dụng ấu trùng ruồi lính đen (Hermetia illucens) làm thức ăn cho cá chẽm (Lates calcarifer Bloch, 1790) tại Thừa Thiên Huế.

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và

2. GS.TS. Lê Đức Ngoan – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8giờ 00 phút ngày 29 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp số 04, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự./.