Thông báo về việc xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào các ngành đào tạo Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2022